JEŽÍŠŮV ŽIVOT

Apoštol Pavel říká, „Skoro se mi zdá, že nás apoštoly Bůh určil na poslední místo, jako vydané na smrt; stali jsme se podívanou světu, andělům i lidem.“ (1 Kor, 4:9)

Jednoduše řečeno, když jsou svatí naplněni Kristovým životem vedeni ke smrtelným situacím, nikdy to není soukromá záležitost. Písmo říká, jsme vystaveni třem různým rozumům – andělům, těm zlým a člověku.

V některých časech se můžeš cítit sám ve svém boji, ovšem nejsi zapojen do žádné tajné bitvy, která se odehrává ve tmavém rohu. Naopak, tři říše se na tebe dívají s velkým zájmem. Ti zlí se na tebe dívají, andělé se na tebe dívají a lidé se na tebe dívají. A všichni přemýšlejí, „Jak bude asi tento Boží služebník reagovat na své utrpení?“

Co jsou takové tvé zkoušky na podívanou? Proč musíme procházet těmito smrtmi? Co je to to v nás, po čem Bůh jde? Náš nebeský Otec ví, že určité nevykoupené oblasti v našich životech zabraňují plnému projevu Kristova života v nás. On zná naše špalky, o které zakopáváme, naše strachy, naše ambice, naše neovladatelné touhy – všechno, co překáží plné záři Ježíše Krista. A tak nás umisťuje do „smrtelných situací“, aby vymýtil naše srdce plná zábran.

Pokud naše zábrana je strach z člověka, Bůh může přivést někoho takového do tvého života, který tě paralyzuje strachem. Vše, co ten člověk řekně nebo udělá, přidá na tvém strachu, dokud se nestane neúnosný.

Viděl jsem, že takový strach působí fyzickou bolest Božím svatým. Někteří skončili vzdycháním nad tím „krutým člověkem“ v jejich životech, vyloženě ztrácejíc dech. Proč Bůh dolovuje, aby takový muž a nebo žena byli zapojeni do tvého života? Děje se to, protože tvůj milující Otec tě předává smrti. Říká ti, „Tvůj lidský strach zabraňuje vzácnému proudu Kristova života v tobě, tudíž to nemůže ani vytvořit život v druhých. Tento tvůj strach musí skončit. Musíš tomu zemřít!

Tvůj pláč k Němu může znít, „Pane, dostaň mě z toho!“ Ale Bůh odpoví, „Ne, nechám, aby smrt odvedla svou práci. Tohle všechno jsem zařídil, aby život Ježíšův mohl být v tobě projeven!