BUĎTE ŠTĚDŘÍ! by Gary Wilkerson

„Kdo skoupě rozsévá, bude skoupě sklízet, ale kdo rozsévá štědře, bude sklízet štědře“ (2. Korintským 9, 6).

Bůh chce, abyste Ho poslouchali, i když se vám zrovna nedaří moc dobře. Pokud je vaše manželství v krizi, začněte pomáhat ostatním, kteří to potřebují. Jestliže vaše děti prožívají těžké situace, zapojte se do služby dětem. Když jste finančně skoro na dně a zlepšení je v nedohlednu, dávejte, kdykoliv vás k tomu Duch svatý povede.

Bůh chce, abyste Ho poslouchali, přátelé. Jestliže Ho posloucháte, uvidíte otevřené nebeské průduchy. Bůh od vás neodvrátí, protože na vás touží vylít požehnání a ukázat vám Svoji milost.

Toto je“ poselství požehnání“. Chci vidět, jak jste požehnaní, a povzbuzuji vás, abyste přijali plnost Božího požehnání, ať už máte hodně, nebo si říkáte: „Mám tak málo“. Bůh si toho cení.

Možná máte jen velmi málo času na to, abyste mohli sloužit druhým v Božím království, protože máte náročnou práci nebo musíte hodně cestovat. Možná máte málo času, který můžete věnovat své církvi, ale vezměte to málo, co máte, začněte to vylévat na ostatní a uvidíte, jak to Bůh rozmnoží. Váš čas i úsilí se znásobí a zjistíte, že máte víc času i na ostatní věci. A také víc času na Boha.

Když začnete dávat i velmi málo, když budete jen z maličké části tak štědří, jako Ježíš, Duch svatý si použije ty nejprostší, skoro až bláznivé věci tohoto světa, aby vám to oplatil a požehnal vám. „Dávejte a bude vám dáno. Dobrá míra, natlačená, natřesená a vrchovatá se octne ve vašem náručí“ (Lukáš 6, 38).