PÁN MI DAL LEKCI

Jednou jsem dostal nápad pro svou službu a myslel jsem si, že je skvělý. Ale neporadil jsem se s Pánem předtím, než jsem se do toho pustil. Nakonec jsem si způsobil dluh 5000 dolarů a nedokázal jsem to splatit (dnes by se ta částka rovnala asi 25 000 dolarům, což je kolem půl milionu korun). 

V zoufalství jsem se opíral o všechny části bible, kde stojí: „Bůh naplní všechny vaše potřeby.“ A potom jsem se jednoho dne modlil a uslyšel jsem krásný hlas, jak mi říká: „Davide, jdi zítra v poledne do Chester Street a kráčej po levé straně ulice. Potkáš muže s obálkou s 5000 dolary. Tento muž je můj anděl a tu obálku ti dá.“

Pomyslel jsem si: „Děkuji ti, Pane, jsi opravdu věrný.“ A následující den o poledni jsem se procházel po Chester Street a čekal. Město mělo asi 1200 obyvatel a přes den venku nikdo nechodil, protože všichni byli v práci, takže jsem dlouho nepotkal živou duši. Popocházel jsem tam a sem skoro hodinu a ptal se: „Pane, kde je?“

Nakonec jsem šel domů plný zoufalství. Modlil jsem se: „Pane, jak jsem se mohl nechat tak oklamat? Co mám teď udělat? Prosím, Otče, odpusť mi, že jsem ti nevěřil. Dávám celou věc do Tvých rukou.“

O několik dní později mě v kostele oslovil jeden člověk: „Slyšel jsem o tvé situaci a znám někoho, kdo by ti mohl pomoci. Je to křesťanský bankéř z jiného města. Zkus mu zavolat.“

Kontaktoval jsem toho bankéře a on pro mě udělal něco, co bylo v té době naprosto neslýchané. Dal mi půjčku bez ručitele na 5000 dolarů a řekl mi: „Můžeš to splácet po 50 dolarech měsíčně.“

Bůh vyřešil mou situaci a skrze to všechno mi dal lekci: „Davide, mohl jsem poslat anděla, aby ti dal ty peníze. Ale já jsem tě chtěl něco naučit, protože tě miluji. Kdybych tě to nenaučil, pořád bys dělal hloupá rozhodnutí – a nakonec bys dlužil miliony.“

Díky této zkušenosti jsem se naučil, že mám věřit Pánu, že může učinit nemožné. Nemůžu ale čekávat anděla, který se náhle objeví a zachrání mě z mých nezodpovědných rozhodnutí.