POUHÝM SLOVEM

Bůh může obnovit cokoli se v našich životech zdálo mrtvé, a to pouhým jediným slovem. Máš finanční problémy, nejsi schopen splácet složenky? Tak to bylo s Pánovými učedníky – a On vyřešil jejich situaci nadpřirozeně.

Když přišel čas zaplatit daně, Kristus a jeho učedníci neměli žádné peníze, aby zaplatili příslušnou částku. Jak Pán tuto situaci vyřešil? Poslal Petra, aby chytil rybu. Ježíš mu řekl, že najde minci v ústech první ryby, kterou uloví, a že tato mince pokryje jejich daně.

Mohu si jen představovat, co si asi Petr myslel: „Peníze na daně v ústech ryby? To bych chtěl vidět. Rybařím celý život a viděl jsem uvnitř ryb mnoho věcí – červy, háčky, řasy. Ale nikdy jsem v žádné neviděl minci.“ Přesto, když měl na navijáku první pleskající se rybu, otevřel její ústa a našel nablýskanou minci. Hodnota byla dostatečná, aby zaplatila jejich daně, přesně jak řekl Ježíš (Matouš 17:27).

Proč vedl Duch svatý pisatele evangelií, aby zaznamenali tento příběh? A proč se Ježíš rozhodl vyřešit jejich situaci zázrakem? Proč nevybral nějakou sbírku nebo neposlal učedníky na jeden den pracovat, aby ze své mzdy zaplatili daně?

Věřím, že Ježíš zde jednal nadpřirozeně, protože chtěl svým dětem dokázat, že pro ně udělá i nemožné. On dokáže vyřešit jakýkoliv finanční problém, jakoukoli rodinnou krizi, jakoukoliv nepřekonatelnou potřebu.

Chce, abychom věděli, že je tím stejným Bohem, který nakrmil Eliáše chlebem poslaným po havranovi. Tím stejným Bohem, který se postaral o vdovinu nádobu s moukou, aby z ní během období sucha neubývalo a jinou vdovu zachránil před věřiteli tím, že naplnil ohromné nádoby olejem z jedné malé baňky. Ten, který nasytil 5.000 zástup – a později dalších 4.000 lidí – několika málo rybami a bochníky chleba. On ví, že v jistých chvílích našeho života nám pomůže jen zázrak. A chce nás ujistit, že pro nás může učinit nemožné v jakékoliv situaci.