NAROZENI V ZÁŘI SLÁVY

Novozákonní církev byla zrozena na výsluní slávy. Duch svatý se na ni sestoupil s ohněm a první křesťané mluvili jazyky a prorokovali. Zakoušeli úderné přesvědčení a celé zástupy se obracely. Zbožná bázeň padla na ně a na všechny, kdo je viděli. Žaláře je nemohly udržet a bouře je nemohly utopit. Děly se znamení, divy a zázraky. Nebojácní evangelisté šli kamkoli a kázali Slovo, a když byl jejich majetek zabaven, nepřestávali se radovat. Když byli kamenováni, věšeni, upalováni či ukřižováni, šli do toho se zpěvem a s chválením Boha. Byla to triumfální církev, která se nebála Satana, neměla úctu k modlám a byla nepohnutelná při soužení či pronásledování. Byla to krví obmytá církev, která žila i umírala vítězně.

Jak bude vypadat církev ve svých posledních hodinách? Jak z toho všeho nakonec církev vyjde? Jako tučná, prosperující a sebestředná církev nebo z ní zbyde jen hrstka opravdových věřících, kteří se dívají na to jak je smrt a odpadlictví pomalu pojídá jako rakovina? Zanechá ji chladnost slabou, napodobující a bezmocnou? Vyjde církev z této doby plné pokrytectví, špinavých rukou a necudných srdcích zapálených cizím žárem nakonec s velkou chválou, uctíváním a modlitebními setkáními?

Můžete se spolehnout na to, že bude docházet k značnému odpadnutí nebo odpadlictví. Všude okolo bude k vidění duchovní darebáctví. A díky překypujícímu hříchu láska mnohých vychladne. Podvodníci budou přicházet a vyučovat různé démonské doktríny. Lidé budou naslouchat mělkým kázáním, které bude polechtáním pro jejich uši. Podvodné chování se zhorší natolik, že dokonce i vyvolení budou zkoušeni.

Ale církev Ježíše Krista z toho všeho nevzejde se skuhráním a skleslostí. Nakonec z toho vyjde vítězně, s nevýslovnou radostí, jakoby sjížděla řeku pokoje. Vyjde z toho osvobozena od veškerých pout a svázaností, tím šlápne ďáblovi na krk. A každý člen této pravé církve bude žít a umírat beze strachu. Pokušitelova moc bude zlomena. Křesťané zůstanou svatí a zboří veškeré modly. Budou stejně silní v Pánu tak, jako tomu bylo u prvotních křesťanů.
„V posledních dnech, praví Bůh, vyliji svého Ducha na všechny lidi.“ (Skutky 2:17).