POROD SE BLÍŽÍ

"Až lidé budou říkat:´Mír! Bezpečí!´, náhle je překvapí záhuba, jako když na těhotnou přijdou bolesti, a nebude úniku." (1.Tes. 5:3)

To je Bohem vdechnuté Slovo a každé slovo bylo pečlivě vybráno. Zkáza přijde náhle jako bolesti u ženy, která se chystá přivést na svět dítě. Ta žena je ztracená, zkažená, bezbožná společnost a soud přijde jako porodní bolesti. Čím blíž je k porodu, bolesti se zvyšují jak na frekvenci, tak na intenzitě. Mohou být po hodině, pak po půlhodině, pak po deseti minutách. Dovezou ji do porodnice a bolesti dál zesilují. A pak náhle nepřestávají vůbec a porod je tady. V duchovní oblasti to znamená, že konečná zkáza začne bolestivými varováními, která se budou stupňovat a zrychlovat.

Mám za to, že Amerika už je na cestě do porodnice. Když v Libanonském Bejrútu zemřely bez varování stovky amerických námořníků, jen jsme bezmocně přihlíželi. O pár let později celý svět s hrůzou sledoval, jak na nebi explodovala kosmická loď Challenger a sedm astronautů se řítí k zemi. Opět jsme byli bezmocní.

AIDS se stal novodobým americkým morem a vyděšení lékaři jen sledovali jeho děsivý nárůst. Drogové závislosti se dnes šíří stejně, jako černý mor v minulých stoletích. Zločinecké gangy straší ulice New Yorku, Los Angeles, Chicaga - přepadávají, loupí, vraždí. Pavel varuje, že intenzita bude narůstat a Bůh teď zrychluje tempo problémů a útrap.

Duch Svatý troubí na polnici hlasitěji a její zvuk je zlověstnější. Nikdy jsme neslyšeli tolik varovných signálů. Nikdy nebylo tolik strážců volajících ze svých věží. Skutečně, těch varování už bylo tolik, že mnoho z věřících už je přestalo poslouchat. Společnost pracuje k porodu - soud začíná - a lidé se obracejí k modlám nebo hračkám. Ježíš řekl, že se máme radovat, až se tyto věci budou dít. Znamená to, že vykoupení je blízko.

"Až se to toto všechno začne dít, vzpřimte se a pozvědněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení!" (Lukáš 21:28)