NIKDY TO NESMÍME VZDÁT

Všude po světě se davy věřících rodičů trápí, protože jejich děti jsou pod mocí toho zlého. V našem sboru vidím zármutky matek, které navštěvují své syny ve vězení. Znají tu bolest, když sedí na jedné straně skleněného okna, hledí na svého kluka, který byl kdysi citlivý v duchu. Nějak se zachytil na drogách a potom se pokusil o krádež, aby podpořil svůj zlozvyk. A teď je ve vězení a stává se ještě více zatvrzelý. Ona se za něj modlí roky, ale teď už ztrácí naději. Nemyslí si, že by se ještě někdy změnil.

Také vídám zlomená srdce otců, které nikdy ani ve snu nenapadlo, že by jejich dcery mohly skončit na drogách. Viděli malou holčičku, jak se zapletla do špatné party ve škole a spadla do toho. Brzy se z ní stala taková rebelka, že ji její otec musel požádat, aby opustila domov z důvodu vlivu na ostatní sourozence. Takže teď žije na ulici a prodává se, aby tak podpořila svůj zlozvyk. A její otec o nocích leží na posteli a pláče a pláče. Je přesvědčený, že ji ztratil navždy.

Znám jednoho otce, který jel hledat svého syna závislého na drogách do chudinské čtvrti. Musel se ptát všude okolo, až mu konečně jeden odvážlivec prozradil, že ten se kluk schovává v polorozbitém obydlí. Když ten muž přišel na místo, uviděl pouhou skořápku syna, kterého dřív znal. Tělo jeho syna bylo vyzáblé na kost z užívání drog. Když ho otec prosil, ať s ním jde domů, mladý muž se na něj ani nepodíval. Jen řekl: „Vypadni. Tohle je teď můj život.“

Ten zlomený otec vyšel na ulici v slzách. Ztratil veškerou naději, zápasil v sobě, „To byl můj syn tam. Umírá a nenechá mě, abych mu pomohl.“

Ten zlý řekl těmto rodičům, že jejich děti jsou beznadějný případ, že se jejich situace nikdy nemůže zlepšit. Přesvědčil je o mocné lži – že Bůh je neschopný jim pomoct.

Možná si myslíš, že tvůj nespasený manžel je beznadějný případ, že nikdy nepřijme Ježíše. A nebo možná že jsi ztratil veškerou naději týkající se tvé ženy, která tě opouští každý večer, aby šla na party. Ale žádný člověk nikdy není tak daleko od Boha, aby ho Bůh nemohl zachránit. Znám mnoho věřících partnerů, kteří dnes svědčí, „Modlil jsem se za mého manžela/manželku roky. A potom, jednoho dne, když mě opustila naděje, Bůh do něj pronikl. Spasil a osvobodil mého milovaného.“

Nikdy, v žádném případě, se nesmíme vzdát, „u Boha je možné všecko.“ (Matouš 19:26)