TEN DEN PŘIJDE NÁHLE

"O časech a dobách vám není potřeba nic psát, bratři. Sami dobře víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. Až lidé budou říkat ´Mír! Bezpečí!´, náhle je překvapí záhuba, jako když na těhotnou přijdou bolesti, a nebude úniku." (1.Tes. 5:1-3)

Boží soud udeří náhle, ale ne bez varování. Bůh slíbil, že neudělá nic, včetně soudu, aniž by o tom řekl svým prorokům. "Jistě! Panovník Hospodin nepůsobí nic, aniž sdílí své tajemství se svými služebníky, proroky." (Amos 3:7) Bůh slíbil, že zazní polnice, zařve jako lev, aby probudil lid, než přijde soud. "Hospodin se zjeví nad nimi a jako blesk vyrazí jeho šíp. Panovník Hspodin zatroubí na polnici a vyrazí v jižní vichřici." (Zach. 9:14)

Bůh zatroubí a mocný hlas polnice se bude rozléhat skrze ústa Jeho proroků. Pavel varoval: "Prozradím vám teď tajemství: Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni - naráz, v okamžiku, za zvuku polnice ohlašující konec. Až zatroubí, mrtví budou vzkříšeni k nesmrtelnosti a my budeme proměněni." (1. Kor. 15:51-52) "polnice ohlašující konec" naznačuje, že bude více než jedno zatroubení. Věřím, že to znamená, že před proměnou, která přijde "naráz, v okamžiku", bude mít Duch Svatý všechny své služebníky, všechny své proroky na svých místech a všchni budou oznamovat poslední zatroubení - konečné varování!

Není divu, že Pavel napsal tesalonickým tyto řádky. Proč by jim mělo být jasné, že soudný den přijde náhle? Církev v Tesalonice byla stará pouhých 6 měsíců, když byl tento dopis doručen. Pavel pravděpodobně kázal o Noemovi, Lotovi a náhlé zkáze Izraele a dalších starozákonních příkladech, které máme i my. Pavel říká: "Je úplně jasné, že Boží soud na nás udeří náhle, jako zloděj v noci. Přesto by žádný věřící neměl být překvapen." Ten den by neměl Boží lid zastihnout nečekaně. Měli bychom vědět, jak Bůh pracuje, protože máme Jeho Slovo.