POSEDLOST PO PROSPERITĚ

Soudný den se pomalu blíží s tím, jak se společnost stává čím dál víc posedlejší po prosperitě a bezpečnosti.

„Až lidé budou říkat: „Mír! Bezpečí!“ náhle je překvapí záhuba, jako když na těhotnou přijdou bolesti, a nebude úniku.“ (1 Tesalonickým 5: 3). Řecké slovo, které Pavel používá pro pokoj je "eirene", což znamená prosperita. Náhlá destrukce je připravena vtrhnout v den, kdy se mysl lidí zaměří na bohatství. Šílenství po penězích! Chamtivost! Hromadění! Hamounění! Ježíš nás varoval, že nastane doba, kdy lidská srdce již nebudou mít bázeň před ničím a uzří, jak hrozné věci je potkají. Lidé budou prahnout po něčem určitém, po bezpečných věcech. Nedá se říct, že se bude jednat pokojné a bezpečné období, lidé to budou jen říkat: „Mír a bezpečí.“ O tom jediném budou mluvit. Jejich rozhovory se budou točit jen okolo peněz, majetku, investic a toho, jak najít bezpečné útočiště pro své jmění!

Nikdy v dějinách světa se lidé tolik nehnali za vidinou peněz. Prosperita se stala americkým snem! Trh s akciemi se stal obrovským hazardním kasinem. Miliony Američanů hazardují penězi v různých loteriích nebo návštěvy kasin a doufají, že přes noc zbohatnout. Proč taková posedlost po tom, stát se slavným a úspěšným? Protože všichni víme, že se blíží pohroma. Celý svět čeká s úzkostí, že jednoho dne nás zasáhne finanční krize. Lidé se snaží proti tomu pojistit a doufají, že této pohromě uniknou.

Posedlost po prosperitě samozřejmě škodí i církvi. Pavel by byl velmi zarmoucen, kdyby věděl, že nastane období, kdy služebníci evangelia překroutí Kristovu smlouvu za hotovostní smlouvu. Církev kdysi působila před světem jako svědectví proti chamtivosti a materialismu, lásce po věcech, sebelásce, hromadění a chamtivosti. Ale dnes svět vnímá církev jako svého největšího konkurenta pro dobrý život. Svět se směje a vysmívá křesťanům, kteří odmítají utrpení Krista proto, aby si mohli dopřát bohatství této doby.

„Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé. Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá.“ (Efezským 5:15-16).