Pane Ježíši, přijď rychle, přijď brzy!

Ježíš ve Zjevení oznamuje, „Hle, přijdu brzo. Blaze tomu, kdo se drží proroctví této knihy.“(Zjevení 22:7). Pět veršů níže Ježíš říká,“Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou, odplatím každému podle toho, jak jednal.“(Zjevení 22:12).

Toto je volání těch, kdo vyhlíží Kristův příchod:“A Duch i nevěsta praví: Přijď!“ (Zjev. 22:17). Tento verš nás odkazuje na nevěstu Kristovu, kterou tvoří křesťané z celého světa společně pod Jeho vládou . Všichni tito služebníci jsou znovuzrozeni, očištěni Jeho svatou krví.

Můžeš namítnout,“Rozumím, že toto je volání srdcí křesťanů. Ale proč má i Duch volat k Ježíši,“Přijď“? To je proto, že to je poslední modlitba Ducha Svatého, když ví, že jeho práce na Zemi je už u konce. Stejně jako Pavel nebo Petr, kterým Bůh řekl, že jejich čas se krátí, Duch také volal,“Přijď Ježíši, přijď!

Tedy, kde dnes slyšíme volání Ducha? Přichází skrze ty, kteří jsou usazeni s Kristem v nebeských místech, kteří žijí a chodí v Duchu, jejichž těla jsou chrámem Ducha Svatého. Duch volá skrze ně,“Spěchej, Pane, přijď.“

Kdy naposledy ses modlil, „Pane Ježíši, přijď rychle, přijď brzy“? Osobně si nevzpomínám na tuto modlitbu. Nikdy jsem nevěděl, že bych mohl urychlit Kristův příchod, kdybych dovolil Duchu Svatému modlit se tuto modlitbu skrze mne. Petr nám dává důkaz neuvěřitelné pravdy:“..kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem.“(2.Petrova 3:12). V řečtině slovo „dychtivě“ znamená“ urychlit, urgovat“. Petr říká, že naše modlitby pobízejí Otce k tomu, aby poslal svého Syna zpátky rychle.

Boží trpělivost určuje čas jeho návratu. Znamená to tedy, že se nemáme za Jeho příchod modlit? To ne. Kristus nám sám říká,“S těmi dny přijde takové soužení, jaké nebylo od počátku světa, který stvořil Bůh, až do dneška, a nikdy nebude. A kdyby Pán nezkrátil ty dny, nebyl by spasen žádný člověk. Ale kvůli svým vyvoleným zkrátí ty dny.(Marek 13:19-20). Představ si, co by se asi dělo, kdyby Kristova nevěsta po celém světě se probudila, a volala v Duchu,“Ježíši, přijď!