TVÁŘÍ V TVÁŘ NEMOŽNÝM SITUACÍM

„I když mu bylo skoro sto let, (Abraham) neochaboval ve víře, při pohledu na své už nemohoucí tělo a na neplodnost Sářina lůna“ (Římanům 4:19).

Podstata opravdové víry je obsáhnuta v tomto verši. Bůh právě zaslíbil Abrahamovi, že se mu narodí syn, jenž se stane semenem mnoha národů. Je pozoruhodné, že Abraham se nezarazil, když to slyšel, přestože byl pokročilého věku a nebylo pravděpodobné, že by ještě mohl zplodit dítě. Právě naopak, z Bible se dozvídáme, že když dostal toto slovo od Pána, tak nehleděl „na své už nemohoucí tělo a na neplodnost Sářina lůna“.

Pro přirozenou mysl to bylo nemožné, aby se toto zaslíbení naplnilo. Ale Abraham se nezabýval s touto nemožností. Podle Pavla, patriarcha si nekladl otázku, jak asi Bůh svůj slib dodrží. Neargumentoval způsobem: „Ale Pane, já už nemám žádné semeno k zasetí a Sářino lůno je mrtvé. Moje žena už nemůže porodit dítě, jak to tedy chceš udělat, Pane?“ Místo toho, aby se zaměstnával těmito otázkami, jednoduše o nich neuvažoval.

Faktem je, že když Bůh formuje víru, jež je vyzkoušenější než zlato, Jeho prvním krokem je, že odsuzuje na smrt všechny lidské zdroje. Zavírá dveře před veškerou lidskou argumentací a obchází všechny prostředky racionálního vysvobození.

Víra, z níž má Bůh radost, se rodí na místě „neexistence“. Mám tady na mysli neexistenci veškerých lidských možností. Je to místo, kde lidské plány nejprve vzkvétají a pak umírají. Je to místo, kde lidská naděje přináší dočasnou úlevu, ale pak se brzy hroutí a přidává na pocitu bezmoci.

Byl si již někdy na tomto místě „neexistence“? Kdy se zdálo, že už nemáš žádné možnosti? Nemůžeš nikomu zavolat, aby ti poradil. Nebesa jsou jakoby z mosaze a tvé žádosti padají na zem.

Prohlašuji ti, že nyní Bůh koná své dílo. Jeho Duch se snaží o to, aby si přestal brát ohled na překážky, na lidské způsoby a prostředky a už se netrápil tím, jak se dostaneš z této situace. Duch Svatý tě vybízí: „Zanech shánění pomoci u lidí a již se nesoustřeď na to, jak beznadějná je tvá situace. To všechno je překážkou tvé víry.“