BOŽÍ LÁSKA JE NÁM PŘEDÁVÁNA JEN SKRZE JEŽÍŠE KRISTA

Podle Jana přebývá všechna Boží láska v Ježíši. Píše: „Z jeho plnosti jsme všichni přijali…“ (Jan 1:16). Jak jsme přijali Otcovu lásku? Získali jsme ji bytím v Kristu.
Naskýtá se otázka, proč je tak důležité vědět, že Boží láska je nám předávána skrze Krista? Jak to může ovlivnit náš každodenní život?

Jak ovlivňuje Boží láska naše životy? Musíme se dívat na Ježíše jako na náš vzor. Ježíš nám již řekl, že nás Otec miluje stejně jako miloval svého Syna. Takže jaký vliv měla otcova láska na Ježíše?

„Takto jsme poznali, co je láska, že on za nás položil svůj život“ (1. Jan 3:16). Ovocem Boží lásky v Ježíši bylo, že obětoval sám sebe za druhé. Druhá část verše nám ukazuje záměr Boží lásky v našich životech. Zní: „I my tedy musíme pokládat život za bratry“ (verš 16). Boží láska nás také vede, abychom darovali svá těla jako živé oběti.

Přemýšleli jste někdy o tom, co doopravdy znamená položit vlastní život za své bratry a sestry? Pavel nemluví o tom, abychom byli mučedníky v cizí zemi. Nezmiňuje se ani o tom, abychom se stali dárci vlastních orgánů. A už vůbec neměl na mysli, abychom zaujali místo nějakého zločince odsouzeného na smrt. Sám Ježíš Kristus učinil takovou oběť. Ne, jediný druh křesťana, který může přinést život a naději svým bratrům, je mrtvý křesťan. Jedině takový služebník mohl zemřít tomuto světu – sobě samému, pýše a vlastním ambicím.

Tento „mrtvý“ křesťan dovolil Duchu svatému, aby udělal duchovní inventuru jeho duše. Vidí zkaženost a bezbožnost svého srdce. A jde ochotně k Božímu oltáři s pláčem: „Pane, znič to ve mně. Odeber to všechno.“ Ví, že jen skrze očištění Kristovou krví může dát svůj život za své bratry.