VŠEHO DOSTATEK

Proč tolik věřících zakouší slabost, pocity beznaděje a prázdnotu, jako kdyby nedokázali jít dál? Je to proto, že Duch Svatý se jim neodhalil stejným způsobem jako Pavlovi, kterému ukázal všechna Boží zaopatření, která jsou dostupná pro ty, kdo je nárokují svou vírou.

Sedí na tebe Pavlův popis štědrého služebníka - ten, který má vždy a za každé situace dostatek? Zkusil jsi čerpat z nebeské banky?

Bylo to v době, kdy jsem již s Kathryn Kuhlmanovou spolupracoval několik let. Na jejích shromážděních jsem kázal z celého svého srdce během dopoledne i večera, a obvykle na konci dne jsem byl úplně zničený. Jednou večer se mě a mé manželky Gwen zeptala: „Půjdeme někam na večeři?“ Odpověděl jsem: „Omlouvám se, ale jsem příliš unavený. Potřebuji se vrátit do hotelu a trochu si odpočinout.“

Tázavě se na mě podívala a zeptala se: „Davide, kázal jsi dnes mocí Ducha Svatého?“ Na to jsem odpověděl: „Víš, že mám pomazání. Oltáře byly naplněny!“

Kathryn řekla tiše: „Pak něco postrádáš. Pokud kážeš mocí Ducha Svatého, pak bys po skončení služby měl být silnější než na jejím začátku – Duch tě oživuje! Můžeš se povznést nad své tělo - skrze Ducha Svatého se toho dožadovat.“ Od té doby jsem tomu ve své službě dal mnohokrát za pravdu.

„ ….. abyste vždycky a ve všem měli dostatek a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo“ (2. Korintským 9:8). Slovíčko „přebývat“ obrazně vystihuje smysl „narůstající“; mít na konci více než na začátku. Jinými slovy, jakmile jde do tuhého, Boží milost roste! Jakmile se cítíš slabý, jeho síla se dokáže vylít mnohem mocněji - pokud v to věříš.