JAK SE DÁT DO BOJE

Navzdory všemu, co se v církvi říká o duchovním boji, křesťané se ještě pořád nenaučili, jak se postavit nepříteli. Jsme hračkou pro ďábla!

Nevěřím tomu, že každé neštěstí, které křesťana postihne, pochází od ďábla. Častokrát jej nesprávně obviňujeme z naší vlastní nedbalosti, neposlušnosti a lenosti.

Je jednoduché obviňovat ďábla z naší hlouposti, protože pak ji nemusíme řešit. Jenomže v dnešním světě je přítomen skutečný ďábel – a je velmi zaneprázdněn!

Dovolte mi říct něco o satanově strategii. Pokud se mu nepodaří odstranit Všemohoucího z trůnu, tak se pokusí odstranit Boží obraz z vašeho nitra. Chce, aby se z uctívačů stali reptající lidé a rouhači.

Satan tě nemůže napadnout, jak se mu zachce. Bůh postavil ohnivou zeď kolem každého ze svých dětí a satan ji nemůže překročit bez povolení.

Satan nemůže číst myšlenky křesťana. Někteří lidé se bojí modlit, protože si myslí, že ďábel je odposlouchává. Jiní jsi myslí, že ďábel dokáže číst všechny jejich myšlenky. Vůbec! Jedině Bůh je všudypřítomný a vševědoucí.

Písmo nám přikazuje, abychom se postavili, byli silní a bojovali proti tělu a ďáblu: „Bděte, stůjte ve víře, buďte stateční, buďte silní“ (1. Korintským 16:13). „Závěrem, posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci“ (Efeským 6:10).

Musí se vám znechutit neustálé utlačování ďáblem – život v depresi, bez radosti, v prázdnotě, v pronásledování.

Kniha Soudců nám říká: „Synové Izraele však jednali v Hospodinových očích zle, a tak je Hospodin vydal do rukou Midiánu na sedm let. Midiánci utlačovali Izrael“ (Soudců 6:1-2).

Izraelité na tom byli snad nejhůř za celou svou historii. Byli nuceni žít ve tmavých jeskyních a vlhkých brlohách, bez jídla, ve strachu a bez pomoci. Poté se něco událo. Začalo to Gideonem a rozšířilo se to po celém táboře: Izrael byl již otrávený ze skrývání se v těch tmavých jeskyních!

Gideon si řekl: „Jak dlouho bychom to měli snášet? Procházejí naší zemí bez odporu. Nikdo se proti tomu nepostaví a neudělá s tím nic! Bylo nám řečeno, že máme Boha, který konal ve prospěch našich otců. Ale podívejte se na nás nyní – jsme ztrhaní, beznadějní a žijeme v neustálém strachu!“

Něco se v Gideonovi zvedlo a řekl přesně to, na co Bůh čekal: „Zašlo to již dostatečně daleko! Sloužíme mocnému, vítěznému Bohu. Proč se necháváme hanobit den za dnem?“

Bůh neudělá nic, dokud nebudeš úplně zhnusený – dokud nebudeš znechucený z toho, být neustále znechucený.

Následuj Gideonův příklad – volej k Pánu! Sloužíme tomu samému Bohu, jako Izrael. Pokud zaslechl volání modlářského Izraele, zaslechne i tebe, ve tvé úprimnosti.