NAUČ SE VZEPŘÍT A BOJOVAT SÁM

Musíš se naučit bojovat své vlastní bitvy. Tvé vysvobození nemůže záviset na někom jiném!

Možná máš modlitebního partnera, kterému můžeš zavolat a říct: „Mám před sebou boj. Mohl by ses za mne modlit? Vím, že je s tebou Boží moc!“ Je to sice biblické, ale není to celá Boží vůle pro tebe. Bůh chce, aby ses stal bojovníkem! Chce, aby byl shopen vzepřít se ďáblu.

Bůh zaslíbil Gideonovi?: „Ano, ale já budu s tebou, takže pobiješ Midiánce až do posledního“ (Soudců 6:16). Bůh mu řekl: „Já jsem tě poslal – já budu s tebou!“

Jenomže poté se obyvatelé města přišli podívat na toho, který zničil jejich modly (viz. Soudců 6:28-30). Kde byl Gideon? Ukrýval se – pořád nejistý Božími zaslíbeními, neustále uvažujíc nad tím, jestli je Bůh s ním. Gideon řekl: „Promiň, pane, ale jestli je Hospodin s námi, proč nás tohle všechno potkalo? Kde jsou všechny ty jeho divy, o kterých nám vyprávěli naši otcové? ...“ (v.13) Nápodobně je to i s námi. Ježíš nám zaslíbil: „A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa“ (Matouš 28:20). A přesto jsme se ještě nenaučili stát na Jeho slově a bojovat!

Toto se začne měnit v momentu, kdy se plně přesvědčíš o tom, že Bůh je s tebou, že k tobě promlouvá a ukáže ti všechno, co potřebuješ vědět.

Jsi silnější, než si myslíš. Podobně jako Gideon, si můžeš říkat: „Jak bych mohl bojovat? Jsem tak slabý a nezkušený.“ Ale Bůh mu řekl: „Jdi v této své síle“ (6:14). „V jaké síle?“ – ptáš se. Gideonova síla spočívala v Božím slově: „Určitě budu s tebou.“

Milovaní, to samé slovo - „Jsem s tebou“ – je vašou sílou! A tuto sílu získáte tím, že toto slovo přijmete jako pravdu a budete konat v souladu s ním!