BŮH NEDOPUSTÍ VAŠÍ ZKÁZU

Nezapomeň, že Bůh přesně ví, kolik můžeš unést a nedopustí, aby ses dostal do kritického bodu!

Náš milující Otec říká: „Jak vidíte, nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné. Ale Bůh je věrný! Nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti; uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát.“ (1.Korintským 10:13).

Největším rouháním je myslet si, že za veškerým naším zraněním a bolestí stojí Bůh. Nebo že tě nebeský Otec cvičí kázni a soudí, že dříve než budeš připravený přijmout Jeho požehnání, potřebuješ ještě zakusit jedno nebo dvě trápení. Tak to není!

Je pravda, že Bůh napravuje ty, které miluje. Toto kárání je jen na čas a není určené k tomu, aby nás zranilo. Hospodin není původcem zmatku v našem životě. Ani ty nejsi. Nepřítel se nás pokouší zranit skrze jiné lidi, stejně jako se snažil zranit Joba skrze nevěřící manželku.

Tvůj nebeský Otec tě střeží svým upřeným zrakem. Každý pohyb je monitorován, každá slza je stáčena do láhve. On se ztotožňuje s každou tvou bolestí a ví, kdy jsi vystaven přílišnému sužování nepřítele. Zakročí a řekne: „Dost!“ Když už tě bolest nepřivádí blíž k Pánu, a namísto toho začíná upadat tvůj duchovní život – Bůh vstoupí. Nedopustí, aby se Jeho dítě, které mu důvěřuje, potopilo kvůli přílišné bolesti a trápení duše.

Pán tě vytáhne z boje v pravý čas. Nedopustí, aby zranění ničilo tvou mysl. Slíbil, že přijde právě včas, aby setřel tvé slzy a dal ti radost místo truchlení. Boží slovo říká: „…z večera potrvá pláč, ale z jitra navrátí se prozpěvování“ (Žalm 30:5).