BŮH POUŽÍVÁ LIDI, ABY VEŘEJNĚ OZNAMOVALI JEHO SLOVO

Myslím si, že většina křesťanů by ráda utekla do nějakého bezpečného a tichého úkrytu v horách, aby se neposkvrnila veškerou ničemností, kterou je obklopena. Mnozí si zoufají a říkají: „Co může udělat jeden křesťan s takovým poklesem morálky? Co může udělat jedna církev v tak obrovském, divokém a bezbožném městě? Pro mne je náročné i to, abych zůstával blízko Ježíši a nenechal se strhnout proudem.“

Jiní si myslí: „Existuje snad něco, co by mohl tak nepatrný křesťan, jako jsem já, udělat? Nemám ani peníze, ani průpravu, ani vliv – pouze velkou lásku k Ježíši!“

Často očekáváme, že se Bůh pohne jedním ze dvou směrů: buď sešle nadpřirozené vylití svého Svatého Ducha, aby přivedl mnohé do svého království, nebo sešle soud, aby dostal lidi na kolena.

Avšak, milovaní, to není Boží způsob, jak změnit věci ve dni prodchnutém zlem. Jeho způsob, jak znovu vystavět ruiny, byl a je, že si používá obyčejné muže a ženy, kterých se dotkl. A činí tak, že je plní svým Svatým Duchem a posílá je do boje vyzbrojené velkou vírou a mocí!

Bůh si buduje svatou službu, která obsahuje lidi zcela oddané Slovu a modlitbě. Tací nad nikým nepanují. Jsou to poslaní muži a ženy s pohnutým srdcem, bez jakéhokoli plánu ve svých myslích, ale hledající, slyšící a poslušní Boha!

Za druhé, Bůh si vás povolává k okamžité službě. Potřebuje obyčejné lidi, laiky! Používá lidi, o nichž by velekněží řekli: „lidé neučení a prostí“ (Skutky 4:13).

Bible také říká, že v Horní místnosti o Letnicích „byli všichni naplněni Duchem svatým“ (Skutky 2:4). Všichni se stali silnými v bitvě a všichni byli odvážnými a mocnými svědky! Mezi tyto Duchem naplněné věřící nepatřili pouze Petr, Jakub, Jan a další známí učedníci, ale též vdovy, mladí, služebníci a služky!

Víme, že Štěpán byl plný Ducha svatého – „plný víry a moci“ (Skutky 6:8). Nebyl apoštolem ani ordinovaným služebníkem. Ve skutečnosti byl vybrán, aby sloužil při stolech v církvi, aby se mohli učedníci věnovat modlitbě a službě Slova.

Štěpán byl obyčejným mužem, naplněný Božím Duchem! Můžeš být Božím svědkem pro své město. On si používá laiky, kteří s ním jdou sami, kteří jsou pohnuti ve svých srdcích, kteří ho hledají na modlitbách – a jdou kupředu stejně jako Štěpán, plní Ducha svatého, víry a moci!