MŮJ SLIB JE VŠE, CO POTŘEBUJETE

Víra je velmi náročná. Vyžaduje, že když slyšíme Boží slovo, musíme se řídit pouze jím, bez žádné další jistoty, která by nás vedla. Nezáleží na tom, jak velké mohou být naše překážky, jak nemožné naše okolnosti. My musíme věřit jeho Slovu a jednat podle něj, bez žádného dalšího vodítka, jak pokračovat dál. Bůh říká: "Můj slib je vše, co potřebujete."

Jako všechny generace před námi, i my se divíme: "Pane, proč mám čelit této zkoušce? Je to mimo mé chápání. Dopustil jsi v mém životě tolik věcí, které nedávají smysl. Proč není žádné vysvětlení pro to, co teď zažívám? Proč je má duše tak smutná, tak utrápená všemi zkouškami?"

Slyšíte mě znovu: požadavky víry jsou pro lidstvo naprosto nepřiměřené. Tak jak Pán odpoví na náš nářek? Posílá své Slovo, které nám připomíná jeho sliby. A říká: "Prostě mě poslouchejte. Důvěřujte slovu, které jsem vám dal." On nepřijímá žádnou omluvu, žádné váhání, bez ohledu na to, jak nemožné se to v našich podmínkách může zdát.

Prosím, nechápejte mě špatně. Náš Bůh je milující Otec. A on nedovoluje, aby všechen jeho lid bez důvodu. Víme, že má k dispozici veškerou moc a vůli, aby každý problém a žal odešel. Stačí, aby řekl slovo, a zbaví nás každé zkoušky, každého zápasu.

Ve skutečnosti nám ale Bůh neukazuje, jak a kdy splní sliby, které nám dal. Proč? Nedluží nám žádné vysvětlení, když už nám dal odpověď. Všechno, co potřebujeme k životu a zbožnosti, nám dal ve svém Synu, Ježíši Kristu. On je vše, co potřebujeme pro každou situaci, do které nás život postaví. A Bůh bude stát za Slovem, které už zjevil: "Máte mé slovo na dosah ruky. Moje sliby vám jsou amen všem, kdo věří. Zůstávejte v mém Slovu. Věřte mu a poslouchejte ho."