PŘEŽIJEŠ

Štěstí neznamená žití bez bolesti a trápení – vůbec ne. Pravé štěstí je učením, jak prožívat každý den, navzdory zármutku a bolesti. Je to učení, jak se radovat v Pánu a nic nezáleží na tom, co se stalo v minulosti.

Možná se cítíš odmítnutý a opuštěný. Tvá víra je možná slabá a myslíš si, že jsi dole – máš to spočítané. Zármutek, slzy, bolest a prázdnota nás můžou občas pohltit, ale Bůh je stále na trůnu. On je pořád Bůh!

Přesvědč sám sebe, že přežiješ. Vyjdeš z toho a budeš žít nebo zemřeš, vždy budeš patřit Pánu. Život půjde dál a překvapí Tě, jak moc můžeš přinášet s Boží pomocí.

Nemůžeme pomoci sami sobě či zastavit bolest, ale náš požehnaný Pán přijde k nám. Dá pod Tebe svou milující dlaň a vyzvedne Tě vzhůru, tak abys znovu seděl na nebeských výšinách. Zbaví Tě strachu z umírání a uvolní pro Tebe svou nekonečnou lásku.

Podívej! Povzbuzuj se v Pánu. Když Tě obklopuje mlha a ty nedokážeš vidět cestu ven ze svých rozpaků, polož se zpět do Ježíšovy náruče a jednoduše mu důvěřuj. On musí udělat vše. Chce tvoji víru a důvěru. Chce, abys nahlas křičel: „Ježíš mě miluje! On je se mnou! Neodsoudí mě! Pracuje právě teď na tom všem! Nebudu sražen dolů! Nebudu poražen! Nebudu svědek Satana! Neztratím svou mysl nebo směr! Bůh je na mé straně! Já miluji Jeho a on miluje mě!“

Základní linie je víra. A víra absolutně spočívá na tomto: „ Žádná zbraň vyrobena proti Tobě nebude prosperovat… (Iz 54, 17).