ZAVÁZÁNI, ABYCHOM HLEDALI

„Tehdy jsem se obrátil k Pánu Bohu, abych jej hledal v modlitbách a prosbách..... Modlil jsem se k Hospodinu, svému Bohu, a toto jsem vyznával.... Ještě když jsem se modlil a vyznával svůj hřích i hřích svého lidu Izraele...“ (Daniel 9:3,4 a 20) Toto byli muži modlitby!

První závazek, jež si dali – žít oddělený život –, musel být podpořený druhým závazkem: hledat Boha. Skutečně, je nemožné žít svatý život, aniž by člověk trávil hodně času na kolenou a hledal u Boha moc a autoritu, potřebnou k takovému životu.

Nemylte se – věrná modlitba vás neochrání od krize. Právě naopak, spíše vás dostane do ohnivé pece a do lví jámy. Ale modlitba vás připraví, abyste tomu všemu čelili s důvěrou a stali jste se živou obětí pro Ježíše!

Danielova modlitba jej vedla přímo do lví jámy. Tato zkouška přišla mnoho let po zkoušce hebrejských mužů, když Daniel byl již po osmdesátce! Tohle tě může vyděsit, když přemýšlíš o tom, jak dlouho to bude trvat, než skončí všechny krize. Možná si myslíš, že již ses naučil každou „důležitou“ věc po určitých letech s Pánem. Přesto, Bůh, po desetiletích věrných přímluv, tady dopouští na jednoho z největších modlitebních bojovníků s tichým duchem, největší krizi jeho života!

Milovaní, zkoušky skončí až Ježíšovým příchodem – anebo když zemřete v Kristu! Z tohoto důvodu je modlitba tak důležitá. Můžeš se zavázat k tomu, žít čistý život, ale tento závazek nemůžeš splnit bez závazku hledat Boha.