EVANGELIUM MOCI by Gary Wilkerson

Evangelium Ježíše Krista není evangeliem o hlásání samotného evangelia, nýbrž o posvěcení. Moc, která nás zachraňuje, je stejná jako ta, která nás vede, a my máme chodit v bázni a s třesením. Musíme se učit o zbraních našeho válčení a začít růst a dospívat.

To všechno mluví samo za sebe, ale též mám pro vás dobrou zprávu. Existuje dostupná moc, dílo Ducha, které je nesmírné, báječné, dynamické! Když přichází Duch Boží do srdcí věřících, kteří stojí pevně na svém základě a víře, pak rostou do dospělosti. Vchází do nich osvobozující moc, která uzdravuje nitro a zavírá dveře vedoucí ven. Miluji to, co říká Nehemiáš, který představuje Ducha svatého, těm, kdo se pokoušejí vstoupit do Jeruzaléma.

„Já jsem je ale varoval. Co tady nocujete před hradbami? říkal jsem jim. Ještě jednou, a vztáhnu na vás ruku“ (Nehemiáš 13:21, B21).

Představuji si Ježíše, jak stojí u dveří mého života! Když přichází satan, aby se mnou zápasil, Ježíš stojí mezi mnou a nepřítelem a říká: „Už jednou jsem tě varoval. Vypadni! Jsi na nesprávném místě. Začal jsi s něčím, co nedokážeš dokončit. Zabýváš se někým, kdo je větší než ty.“

Představuji si Boží moc na zdi mého života. Uvnitř jsem čistý, avšak slyším, jak něco uvíznutého venku volá: „Nemůžeš zůstat čistý.“

Ale já můžu zůstat čistý, protože mám na zdi svého života Ježíše, který říká: „Kdo si myslíš, že jsi, satane? Co to děláš s mým synem, s mou dcerou, kteří jsou přikryti krví Beránka, očištěni a posvěceni a učiněni svatými? Kdo jsi, že říkáš takové ohavné věci?“

„V tom všem ale skvěle vítězíme skrze Toho, který nás miluje“ (Římanům 8:37).

Ježíš působí, abychom v Něm všichni vítězili!