MNOZÍ DNES TRPÍ

Vím, že naše rodina není jediná, jež trpí a prochází velkým soužením. Dostávám mnoho srdcervoucích dopisů od zbožných křesťanů, kteří zažívají největší zkoušky ve svém životě.

Nikdy předtím nemělo rakovinu tolik lidí. Nikdy nebylo tolik rozvodů. Nikdy nebylo tolik lidí, zápasících s finančními problémy. Nikdy nebyla taková doba zkoušek, zmatku, bolesti a hlubokého zranění. Boží milované děti prochází pročišťujícím ohněm. Zatímco je pravda, že „mnohá trápení zažívá spravedlivý,“ platí také, že „Hospodin jej ale ze všech vysvobodí.“ (Žalm 34:19)

Modlil jsem se: „Bože, řekls nám, abychom v čase nouze směle přicházeli k Tvému trůnu milosti. Zoufale potřebujeme Tvou milost.“

Existuje pro nás vůbec nějaká naděje v těchto těžkých časech, bez Hospodinovy milosti? Co my věřící uděláme, když nepřítel udeří? Proč musí ti, kdo jsou hluboce oddáni Kristovi, vystát tak neobvyklé zkoušení?

Neznám všechny odpovědi. Vím, že spravedliví trpí a vím, že mnoho věřících lidí si během čtení těchto řádku klade otázku, proč musí snášet tolik bolesti. Vím také, že když zaujmeš své místo ve svatyni svatých, poznáš zkoušky, jež neznají ti, kdo jsou na vnějším nádvoří.

Zprávy jsou plné hrůzy a násilí, ale to ať nekazí tvůj obraz o vítězné církvi, povstávající uprostřed zkázy a zmatku, aby převzala vedení a autoritu a ohrozila moc Satana.

Prognóza pro Kristovo tělo je neuvěřitelně slavná a nic z toho, co tento bezbožný svět dělá, ji nemůže zvrátit nebo změnit její účel!