JSME MY TOU GENERACÍ?

Celý svět je vyděšený, popletený a zmatený. Dokonce i nejsvatější křesťané se udivují nad tím, jak rychle dochází na všechny prorocké výroky. Vím, že věřící na celém světě si kladou otázku, nad kterou přemýšlím i já: Jsme v poslední dekádě naší lidské historie? Nevím, ale jedna věc je jistá: Vidíme zrychlení světových událostí. Náhle a bez varování padla železná opona. Téměř přes noc byla východní Evropa osvobozena. Sovětský Svaz, který kdysi ohrožoval Spojené státy americké – se bleskurychle octl na pokraji pádu a naprostého nepokoje.

Je možné, aby se stejně rychle objevil ve vedení na zemi antikrist? Může se také stát, že by Bohu došla trpělivost s hříchy Severní Ameriky, tak jako se to stalo se Sodomou a Gomorou?

Děsivé bankroty našich spořitelen a úvěrových bank, narůstající národní dluh, nemoci a celosvětové epidemie - jsou toto všechno náznaky toho, že naše země vstupuje do koridoru božského prokletí, jak je uvedeno v 5. Knize Mojžíšově 28? Přečtěte si, co Bůh činí národům, které hřeší proti světlu. Jak vidno, děje se to právě teď!

Ocitli jsme se již v raném stadiu největší krize celé naší historie? Velká hospodářská krize v roce 1930 byla považována za vůbec nejhorší, ale mnozí ekonomové se domnívají, že jsme na pokraji deprese, která bude ve srovnání s ostatními nejhůře potlačitelná.

Začíná Bůh pomalu odstranovat přísun chleba? Přináší na nás zkázu, jako to udělal na Jeruzalém a Judu, protože zhřešili? V Izajáši 3:1-6 je popisováno, jak Bůh odřízl zásoby a nastala velká nezaměstnanost. Když padl soud na Sion: „lidé i zvířata dosud pracovali bez odměny.“ (Zachariáš 08:10). Nastane masivní nezaměstnanost až Bůh začne soudit hříchy Američanů?

Ve vzduchu je cítit nebezpečná atmosféra; všechno se zdá nestabilní. Zdá se, že se řítíme směrem, ze kterého není úniku. Mluvíme o válkách, rasových válkách, svatých válkách. Izrael se, tak jako nikdy předtím, horečně připravuje na válku a schyluje se k vážnému konfliktu.

Je toto ten den, který Ježíš předpověděl, že lidská srdce z drtivého strachu odpadnou, neboť se budou dít děsivé věci na zemi? Je možné, abychom my byli tou generací, která spatří příchod Pána Ježíše Krista? Ocitli jsme se v tom bodu lidských dějin, kdy může být řečeno: „Tato generace nepomine, než se to všechno stane?“ Stane se to opravdu v naší době?