MILOST PO CELÝ ŽIVOT by Gary Wilkerson

Udílí Bůh laskavost, hojnost požehnání a štědrost své milosti hladovějícím a čekajícím srdcím? Odpověď zní: ano – a najdeme ji znázorněnou v první kapitole Lukáše.

Anděl se ukázal Marii, aby jí oznámil úžasné události, které se v jejím životě stanou: „Byl poslán od Boha anděl Gabriel do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria. Přistoupil k ní a řekl: ‚Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.‘ Ona se nad těmi slovy zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená“ (Lukáš 1:26-29, zvýraznění přidáno).

Bibličtí učenci říkají, že Marie byla velmi mladá, pravděpodobně náctiletá. Představ si, jaká to pro ni musela být zvláštní událost. Byla to prostá dívka z téměř neznámé vesnice a rodiny a před ní stojí anděl: „Anděl jí řekl: ‚Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš“ (Lukáš 1:30-31, zvýraznění přidáno).

Marie se zdá být na rozpacích, když to slyší; tomu je snadné porozumět. Žije v kultuře, kde dominují muži, má malý vliv a pravděpodobně malá očekávání ve svém životě. Má výsadu být dobrou manželkou a matkou, ale nic dalšího.

Mnozí z nás jsou jako Marie. Rádi bychom viděli, jak se naše okolnosti proměňují. Chceme vidět své nemocné příbuzné uzdravené. Toužíme po tom, aby naše problémové dítě nalezlo svůj smysl v Kristu, nebo aby se naše napjaté manželské vztahy navrátily ke dřívější radosti. Myslíme si jako Marie: „Pane, můj život vůbec nezrcadlí tvou milost. Potřebuji, abys do něj vnesl své světlo.“ Jak bychom se cítili, kdybychom uslyšeli hlas z nebes, který nám říká: „Ty máš Boží milost!“?

Hlavu vzhůru! Bůh skutečně na tebe shlíží s milostí – zvláště, pokud budeš volat spolu s Marií: „Pane, chci vidět, jak se v mém životě oslavíš!“