SPECIFICKÁ ZASLÍBENÍ PRO KONKRÉTNÍ OBDOBÍ

Všichni křesťané mají všeobecnou důvěru v Pána. Všichni stojíme na několika zaslíbeních, které aplikujeme na celé tělo Kristovo, jako jsou:

Židům 13:5:„Nikdy tě neopustím a nikdy nenechám.“

Římanům 8:28:„Všechno napomáhá k dobrému – totiž těm, které povolal podle svého záměru.“

Žalm 84:12:„Vždyť Hospodin Bůh je slunce i štít! Milost i slávu dává Hospodin, neupře žádné dobro upřímným.“

Tato dobře známá zaslíbení přinášela velikou útěchu a požehnání Božím lidem na celém světě po mnoho století. Ale za těmito všeobecnými sliby nám Bůh dává speciální zaslíbení pro konkrétní období – tvrdé časy. Musíme je znát a přinášet je s sebou, když přicházíme směle k Jeho trůnu milosti!

Puritáni, kteří byli Bohem mocně požehnáni, říkali, že každý Hospodinův slib je svatý argument. Věřili, že křesťané nemohou přicházet před Pána jen se všeobecnou vírou.

Když ti Bůh říká, abys přicházel směle k jeho trůnu milosti, abys přijal jeho milost a milosrdenství ve svém čase potřeby, nemůžeš mít jen povšechnou představu o tom, proč tam jsi. Nemůžeš jen říci:„Dobře, Pane, Ty znáš mé srdce. Dej mi, cokoliv se ti zdá vhodné.“

Možná to zní dobře – ale Bůh chce konkrétní, specifická zaslíbení pro specifický čas v našich životech. A chce, abychom se jich chopili celým svým srdcem, tak abychom mohli stát pevně a s jistotou, že jsme s Ním domluveni. Chce, abychom stáli před Jeho trůnem s dokonalou útěchou, absolutním ujištěním a bez jakýchkoliv pochybností!

Možná, že důvodem, proč neslyšíš od Boha, je, že mu dáváš pouze povšechnou víru, aniž bys byl vůči němu konkrétní. Bůh říká: „Přijď, vytáhni své přesvědčivé důvody (viz. Izajáš 41:21). Proč bych to měl pro tebe udělat? Proč bych tě měl požehnat?“ On samozřejmě ví proč – ale On chce, aby ty jsi věděl proč!