NEUŽITEČNÝ SLUŽEBNÍK

„Neužitečný služebník“ je ten, který „schoval“ svůj talent. Byl příliš líný, aby investoval svůj život a čas do Božích zájmů, a tak se stal „lenivým“ v Božích věcech. Byl to vytížený muž či žena, kteří přijdou jednou týdně do kostela, aby udrželi zdání víry.

Toto Pán řekne o tom, kdo Mu sloužil nahodile a polovičatě:

„Služebníku špatný a líný, věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel… Měl jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem…A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů“ (Matouš 25,26-27.30).

Až bude otevřena kniha neužitečného služebníka, nastane mnoho lkaní a bědování. Soudce ukáže světu, jak mnoho času a úsilí ten člověk strávil vyděláváním peněz, vlastním zabezpečováním, budováním bankovních účtů a starostmi, jak často se nezajímal o rodinu, zapomínal na Boha a nechodil na shromáždění věřících.

Toho dne Hospodin vytáhne na světlo každou zanedbanou návštěvu církevního shromáždění, každou lenost a sebestřednou činnost. Pak se přímo před očima toho služebníka objeví všechno, co celý život shromažďoval: domy, auta, nábytek, lodě, oblečení, šperky, akcie a obligace.

Pod Soudcovým pohledem to celé vzplane jako vodíková bomba. Před Soudcem bude stát anděl s hrstí prachu. Pán se obrátí k neužitečnému služebníku a řekne: „Tomuto se rovná tvé celoživotní snažení. Potřeboval jsem tě a volal jsem tě, ty jsi mě však opomíjel. Dával jsi mi jen málo svého času, až jsi mě nakonec zcela vytlačil ze svého života. Promrhal jsi svůj život pro hromádku prachu. Byl jsi varován, že to celé shoří jako tráva!“

Jak moc bude jednou litovat ten, kdo nyní nemá na Boha čas! Chodí se ženou a dětmi každou neděli do kostela, protože „tak to lidé dělají“. Ale nemá srdce pro Boha!