ZAOPATŘENÍ NAŠEHO OTCE

Během celého mého života jsem nemluvil s tolika vystrašenými lidmi jako v posledních třech měsících. Amerika je naprosto vyděšená!

Stavitelé, investoři, profesionálové z Wall Street, maloobchodníci, vedoucí pracovníci, právníci, majitelé restaurací – všichni říkají totéž: „Je to horší, než si většina lidí myslí. A bude to ještě horší!“ Řítíme se do velmi těžkých časů!

Nikdo z nás neslyší takové zprávy rád – dokáží být velmi depresivní! Puritáni pro to mají rčení: „Naše city podplácejí naši soudnost.“ Všichni milujeme Ameriku a náš způsob života. Ale jestliže se nepodíváme do očí pravdě, že těžké časy v tomto národě jsou nad námi, nikdy nebudeme mít důvěru a jistotu, kterou budeme potřebovat!

Buď si jistý, že nic z toho není pro Ježíše překvapením. Viděl tohle všechno přicházet! Ten, který zná počet vlasů na hlavě každého člověka a který spočítal všechny vrabce spadlé na zem, věděl předem, čemu budou jeho následovníci čelit v posledních dnech.

Věděl, kam půjde každý dolar z federálního rozpočtu – a že tvůj nájem a daně porostou. Věděl o každém propuštění z práce, kterému budou muset jeho děti čelit, věděl o všech tvých složenkách, dokonce znal počet dětí, které budeš mít! Neexistuje jediná věc, o které by náš požehnaný Spasitel nevěděl, když nám v Matouši 6:25–33 výslovně řekl: „Nemějte starosti o tyto věci. Váš nebeský Otec ví o všech vašich osobních potřebách. On se o vás postará!“

Říkáš si, jak může křesťan v případě potřeby nemyslet na svůj fyzický stav a neodvracet se od zaslíbení, která nám Ježíš dal. Právě tato jeho slova jsou věčná: „Říkám vám…“ Vlastně můžeš vzít právě tato slova do Božího trůnního sálu a říci Ježíši: „Toto jsou červeně význačená slova: ‚Proto vám říkám, nemějte starost o své potřeby!‘“

Nezáleží na tom, kolik bank se položí nebo jak poroste nezaměstnanost, náš Pán nasytí ptactvo nebeské, oblékne lilie na poli a zaopatří oceán plný ryb jejich veškerými denními potřebami! „Váš nebeský Otec je živí“ (Matouš 6:26). Ani jedno stvoření nebude trpět, aniž by o tom náš Pán nevěděl.

Otcovo zaopatření nezastaví žádné krize nebo těžká období: „Nejste snad vy mnohem dražší?..... Neoblékne snad mnohem spíš vás?“ (Matouš 6:26,30).