PRŠÍ NA SPRAVEDLIVÉ I NESPRAVEDLIVÉ

Lhal bych, kdybych vám řekl, že křesťané si budou všude všímat ztrápených, lidí v těžkostech, nezaměstnaných a depresivních, zatímco sami zůstanou v bezpečí vprostřed útulného zámotku zdraví a bohatství. Bible říká, že Bůh dopouští, aby déšť padal jak na spravedlivé, tak i na nespravedlivé (Matouš 5:45). Job byl svatý – a přece trpěl! Ale stejně jako Bůh vyvedl Joba z jeho utrpení, tak vyvede nás, přestože projdeme i ohněm.

Stovky služebníků se setkávají k modlitbám v různých městech a je slyšet totéž vyznání: „Nikdy nebýt tolik zkoušen. Satan přichází jako povodeň s trápením, těžkostmi, hlubokým zármutkem a bolestí, aby tím postihl zbožné.“

Satan přivodil trápení Jobovi a dělá ho i tobě. Stojí opět před Bohem a předkládá velké obvinění proti církvi posledních dnů? Možná vyzývá Boha: „Je poslední hodina, ale ty nemáš žádnou pravou církev. Nemáš žádnou neposkvrněnou nevěstu. Jsou to pošetilé panny; ve skutečnosti většina z nich spí. Podívej se na ně – materialistické, sebestředné, chamtivé bohatství a dobrého života. Poslechni si jejich učitele, kteří jim říkají, že nemusí trpět, že je všechno jejich, jen požádat.

„Strhni svou ochrannou zeď, Bože! Dovol mi, abych je podrobil zkoušce. Nezůstane ti ani ostatek svatých. Odeberu jim zaměstnání. Udeřím na ně s trápením. Vyliji ducha strachu a zoufalství a zaplavím je pokušeními. Uvidíš, jak se tato poslední a zhýčkaná generace poddá. V téhle církvi nejsou žádní Jobové. Jsou tam duchovní slaboši!“

Milovaní, proto Písmo říká: „Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá“ (Zjevení 12:12).

Vprostřed zkoušek někteří z vás již přijali Jobovu beznadějnou mluvu. Vaše srdce volají: „Bože, co jsem udělal špatně? Nechápu, proč na mne přišla tato pohroma, když jsem miloval nejvíce tebe, chodil ve svatosti, měl čisté srdce a můj duch po tobě toužil. Zdá se, že čím jsem ti blíže, tím více upadám do problémů a tím více utrpení přichází.“

Nechápeme, jak důležité je pro Boha, když mu důvěřujeme navzdory záplavám těžkostí, které na nás přicházejí z pekla. Víte, ďábel se vás nemůže dotknout, ani vás zkoušet, dokud Bůh prvně nenechá padnout zeď a nedovolí mu to.