PŘESNĚ NA ČAS!

Před lety, poté, co jsem chodil ulicemi New Yorku – vyčerpaný, unavený v duši i na těle – jsem dostal mononukleosu. Skončil jsem na šest týdnů v nemocnici a otekl mi krk. Nemohl jsem polykat a občas jsem nemohl ani popadnout dech. Moje váha spadla na méně než 57 kilo. Protože jsem nemohl cestovat, veškerý peněžní příjem na službu se rychle vypařil a vypadalo to, že s Teen Challenge je konec!

Pamatuji si tu noc, kdy jsem zoufale volal: „Pane, já to vzdávám! Teen Challenge je celá tvoje. Já ti budu důvěřovat. Jestli chceš zavřít dveře této služby, je to tvoje věc. Ale, prosím, Bože, odstraň tu věc z mého hrdla!“ Během hodiny jsem dokašlal a otok splaskl na velikost většího vlašského ořechu.

Za den či dva jsem opustil nemocnici a brzy se mi navrátily síly. A zjistil jsem, že co jsem byl pryč, Teen Challenge přežila! Nevím, jak to Pán udělal, ale po dobu, co jsem byl nemocný, začal personál důvěřovat Hospodinu, místo aby se spoléhal na mne. A toho chtěl Bůh dosáhnout!

Milovaní, vaše problémy nejsou nepředvídatelnými náhodami. Nezáleží na tom, čím procházíš, ani jak hluboce jsi zraněn, Bůh je přesný, co se týče cíle i času.

Asi si myslíš, že ďábel vešel a přerušil Boží plán pro tvůj život, když řekl: „Pust mne na něj.“ Nikoli. Tak tomu není. Nezáleží na tom, jestli jsi udělal něco hloupého nebo neopatrného. Jestliže činíš pokání, Pán si může použít všechno, co bylo míněné špatně, a obrátit to v dobrou věc.

Nezaměřuj se na své dřívější chyby – Odstraň své oči z hrůz. Bůh slíbil, že ti vynahradí všechny roky, kdy tě požírali červi. Seber odvahu z těchto slov a dovol jim, aby se stali tvým životem a nadějí: „Můj Bůh může učinit cokoli. Nezapomněl na mne. Nikdo nemůže změnit jeho plány. Ať to vypadá jakkoli špatně, on všechno řídí!“