OBNOVÍM TĚ

„Nahradím vám roky, jež sežraly kobylky, larvy, ponravy i housenky „(Joel 2:25).

Toto zaslíbení je úžasné! Chceme vynahradit ty ztracené roky, kdy jsme ho ještě nenásledovali, odškodnit je a splatit Jemu! Ale On říká, „Špatně! Vy nemůžete splatit ani jednu jedinou promarněnou hodinu. Kráčejte přede Mnou ve spravedlnosti nní a obraťte se odhříchů a já nahradím všechny ztráty, ať už vaše, vaší rodiny nebo Moje!“

Hříšníkům činícím pokání Pán říká, “Nebojte se ...buďte vděčni a radujte se: neboť Pán bude činit velké věci” (Joel 2:21).Nemusíš se hanbit za ztracené roky. Bůh hodlá svrhnout armádu zlého a ty budeš jíst a budeš nasycen. Nikdy již nebudeš zahanben (viz Joel 2:19-20, 26-27).

Narodil ses pro Jeho věčný záměr. On pro tebe naplánoval život ve spokojenosti, radosti a prospěšnosti v Jeho království, ale potom vstoupil hřích, a Boží plán pro tvůj život byl přerušen. Požírač přišel a roky byly promarněny, ztraceny.

Ale nyní, v Kristu, vše je nové – dokonce i kalendář! Pán jde zpět až ke dni, kdy se objevila kobylka, a odvolává (čistí) všechny ty ztracené roky a začíná počítat znovu od chvíle, kdy jsi činil pokání. Všechna ta požehnání, která jsi zmeškal, byla nahromaděna (do zásoby). Všechna radost, pokoj, obnova, prospěšnost, o kterých jsi myslel, že jsou mrtvé a pryč na pořád, tak byly drženy u Pána.

V pekle, prokletí mohou být chyceni vizí, čím jejich život mohl být. Někteří mohou vidět, co ztratili. Ale to neplatí pro ty, kteří činí pokání. Vše bude obnoveno. Oni už nikdy nemusí říct, “Oh, co jsem zmeškal, promarnil. Co jsem mohl být. Bůh pro mě měl toho tolik, ale promarnil jsem to.”Ne! Bůh může obnovit všechna ta promarněná požehnání.

Pán touží na nás vylít všechna požehnání a radost v Něm, které jsi dříve promeškal. “Tvá humna budou plná obilí, tvé lisy budou tonout ve vínu a oleji.” (Joel 2:24)

V pokání je velká moc. Přináší zpět to, co zhoubce zničil. Bůh to vše křísí!!!