OPRAVDOVÉ LETNICE

V 11. kapitole Skutků čteme o historické změně v církvi, která nastala prostřednictvím nejmenovaných Duchem zmocněných věřících. Ti byli první, již nesli dobrou zprávu o Ježíši přes překážky Judaismu k pohanům: „Ale někteří z nich...začali po svém příchodu do Antiochie zvěstovat Pána Ježíše také pohanům“ (Skutky 11:20). Mám rád použitá slova „někteří z nich.“ Ti nejmenovaní věrní věřící neměli ani ponětí, že sehráli rozhodující úlohu v dějinách.

Letnice, to není jen událost, která se odehrála před 2 000 lety, nýbrž živý úkaz, který se stále děje po celém světě. Malá skupinka lidí volala tehdy k Bohu – a jeho Duch na ně padl a zmocnil je, aby byli svědky nespasenému světu.

Letnice nastávají právě teď ve Varanasi, velkém městě v severní Indii, které jsem nedávno navštívil. Když tam před pár lety přijela mladá křesťanka, méně než jedno procento populace byli křesťané. Začala vést lidi k Ježíši, jednoho za druhým, a tito konvertité začali vést k Pánu ostatní. Ta mladá žena si neponechala Letnice pro sebe, a nyní jsou v té oblasti tisíce zapálených křesťanů, kteří mocně svědčí o Kristu. Po celém světě existují další, kteří jsou jako ona – křesťané, kteří volají k Duchu, aby předal Otcovu lásku dál.

Několikrát mi můj otec, David Wilkerson, říkal, co ho nejvíc trápilo, když byl v 50. letech pastorem malé Pennsylvánské církve. Byla to letniční církev, a tak měly bohoslužby určitý průběh. Sestra Ta – a – ta hrála na varhany a shromáždění zpívalo nějaké tradiční písně. Někdo vstal a pronesl poselství v jazyku, jiný nato poskytl výklad. Potom tatínek kázal. Posléze vyslovil modlitbu a lidé přišli k oltáři a volali, aby sestoupil Duch svatý. Pak všichni odešli domů.

Tato církev neměla žádný vliv, žádnou službu milosrdenství. Během těch pár let, kdy tu otec sloužil, bylo velmi málo lidí přivedeno ke Kristu. Byli tu křesťané, kteří usilovali o Letnice pro sebe, ale nikdy nepoznali, co pro ně Bůh Letnic zamýšlí. Srdcervoucí modlitba mého otce to všechno vyjádřila: „Pane, jestliže jsou toto Letnice, já o ně nestojím. Jestliže jde jen o každotýdenní klub s požehnáním, nechci s tím mít nic společného.“

Z otcovy touhy po opravdových Letnicích vyplynulo, že se přestal dívat na televizi a místo toho trávil čas na modlitbách. Zbytek je dobře známá historie. O několik desetiletí později byla jeho kniha Dýka a kříž prodána mnoha milionům a přes 1 000 center Teen Challenge po celém světě funguje, aby zachránilo ztracené. Všechny tyto skutky dnes hlásají Boží činnou moc skrze Ducha svatého.