VÍTĚZSTVÍ JE TEĎ VYHRANÉ by Gary Wilkerson

Jako křesťané víme, že Ježíš za nás zvítězil na Kalvárii. On porazil smrt, satana a moc hříchu . Pro věřící otázkou je: " Co teď? Vím, že Ježíš vyhrál mé vítězství na kříži, ale co můj přítomný konflikt? Kde je vítězství jeho bitvy zuřící v mém životě právě teď? "

Je to důležitá otázka, a Slovo obsahuje odpověď pro každého křesťana. Začíná s touto scénou : " Pelištejci shromáždili svá vojska k boji. . . na Socho, která patří Judovi " (1. Samuelova 17:1) . Tento obraz představuje duchovní pravdu, která se nikdy nemění: Mocnosti temnoty jsou uspořádané proti Božímu lidu .

Když se Ježíš stal tvým Spasitelem, On z tebe udělat nové stvoření a i když ses změnil, svět nikoliv. Kvůli tomuto, jsou síly, které na tobě střídají: svět, ďábel a dokonce i tvé vlastní tělo, které bojuje proti tvému duchu.

Někdy vaše bitvy s těmito silami jsou vnějšími útoky na vaše manželství, vaše finance, vaše děti - a někdy jsou vnitřní. Vrtá nám hlavou: "Může moje manželství přežít dlouhé, chladné ticho ?"

" Dá moje dítě někdy svůj život Pánu ?"

"Jsem hoden nazývat se křesťanem? " Všechny tyto tlaky nás tlačí k pochybnostem a zoufalství, což nás vede k otázce, " Kde je Bůh v tom všem? Nevidím ho za žádnou mou každodenní bitvou. "

V té době voláme : "Dost ! " A nakreslíme čáru v písku . Říkáme si: "Jsem unavená z mlácení od toho nepřítele. " Ale ďábel stále překračuje tuto linii. To se stalo v Izraeli, neboť čelili Pelištejcům. " Pelištejci stáli na hoře na straně jedné a Izraelští stáli na hoře na druhé straně a mezi nimi bylo údolí " ( 17:3 ) . Věděli , že toho nepřítele zastaví? Vůbec ne. Pelištejci si nesli větší zbraň podobě obrovského člověka.

David věděl, že nebyl pro Goliáše žádným soupeřem, ale také věděl, že bitva nebyla jeho, ale Boží . Když slyšel posměšky Goliáše , svědčil : " Tento den Hospodin mi tě vydá do rukou a porazím tě... aby všechny země mohly vědět, že Bůh Izraele žije. Bitva je Pánova a on nám vás vydá do rukou."( 17:46-47 ) .

Duchovní vítězství nikdy není naše vlastní, ale pochází od našeho vykupitele.