BUĎ EVANGELISTOU by Gary Wilkerson

Jsem pastorem a svůj čas trávím naplňováním svého povolání. Poslední dobou ale v mém srdci hoří touha být evangelistou. Nedávno jsem požádal Boha, aby mi během nadcházejícího týdne otevřel dveře k pěti lidem, abych jim mohl svědčit o Ježíši. Toho dne jsem seděl s celou rodinou v restauraci, když tu kolem procházel postarší muž, položil ruce na naše ramena a pak odešel. Bylo to milé gesto, kterého jsem využil a dal se s ním do řeči.

Muž se jmenoval Skip a bylo mu 85 let. Řekl nám, že jeho manželka dostala mrtvici. "Jsme jsme manželé dlouhá léta, a ona teď leží doma v posteli," řekl Skip. "Péče o ni mne úplně pohlcuje. Přišel jsem zde, abych si trochu odpočinul." Když jsem se jej zeptal, zda bychom se za ni mohli modlit, Skipovy oči se rozzářily. Čekal na to, až mu někdo řekne, že Bůh se o něj zajímá.

Později ve stejném týdnu jsem náctiletému bezdomovci řekl o Ježíšově lásce. Během několika po sobě jdoucích dnů jsem prožil mocná a smysluplná náhodná setkání s dalšími lidmi. Modlitba nejenom že zázračně otvírá dveře, ale také otvírá vaše oči na potřeby, které máte přímo pod nosem - a které Bůh touží naplnit.

V naší společnosti jsou lidé připraveni vidět věrnou církev, která jedná ve víře, že Bůh touží vysvobodit lidi z každého jejich vězení. Lidé se chtějí dozvědět o tom, že existuje východisko z jejich beznaděje. Pán je připraven jednat v odpovědi na naše modlitby; On jen potřebuje, abychom vytrvali ve víře a viděli, jak jsou lidské životy proměňovány Jeho mocí.
Naléhavě vás prosím: Pilně se modlete za vaše milované a za kohokoli, s kým se setkáte. Bůh možná už dříve jednal v jejich životech, i když si to vůbec neuvědomujete. Když slyšíte klepání na vaše dveře, věrně je otevřete. Ježíš čeká, aby nás mohl zahrnout svojí zachraňující, vysvobozující a proměňující láskou.