VE TVÝCH RUKÁCH PLNÝCH LÁSKY by Claude Houde

Moje poslední vzpomínka na drahého přítele pastora Bernarda Sigouina na tomto světě je nádherný okamžik, kdy stál s rukama zdviženýma k nebesům a zpíval:

Zpívám prostou píseň lásky,
svému Spasiteli, svému Ježíši.
Jsem vděčný za věci, které jsi udělal,
můj milující Zachránce, můj drahý Ježíši.

Mé srdce se raduje, že jsi mi řekl, že jsem tvým.
Nikde bych nechtěl být víc než

ve tvých rukách plných lásky
ve tvých rukách plných lásky.
Držíš mě pevně, držíš mě blízko,
ve tvých rukách plných lásky.


Takto opustil pastor Bernard náš svět, aby se připojil ke svému Otci. Se slovy chvály na rtech a s radostí, že Bohu věrně sloužil až do konce, našel milující ruce Toho, kterému svěřil s neochvějnou důvěrou celý svůj život. Jak padal k zemi, přímo tady v kostele, kterému zasvětil celý svůj život, vzpomněl jsem si na verš: „Opustíme své tělo, abychom byli doma u Pána“ (2. Korintským 5,8).

Bylo pro mě poctou, že jsem mohl na jeho pohřbu sloužit Božím slovem. Jeho blízcí, rodina, kazatelé, vedoucí a studenti biblické školy se shromáždili, aby vzdali čest jeho památce a oslavovali jeho víru a život. Sdílel jsem s namačkaným obecenstvem text z Bible, pasáž, která nás volá k víře, jež nikdy nekončí: „Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný…Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno. Vždyť už jen ‚docela krátký čas, a přijde ten, který má přijít, a neopozdí se. Avšak můj spravedlivý – říká Bůh – bude žít, protože uvěřil. Kdo by však odpadl, v tom nenajdu zalíbení.‘ Ale my přece nepatříme k těm, kdo odpadají a zahynou, nýbrž k těm, kdo věří a dosáhnou života“ (Židům 10,23.35-39).

Kéž to inspiruje novou generaci uchopit tuto plápolající pochodeň, neochvějné přesvědčení, že bez víry je nemožné ji držet! Ať světlo vaší víry ozařuje chladnou a temnou noc nevíry a pochybností a dává naději a směr všem kolem vás, kteří zbloudili z cesty a pro které je znovunalezení víry otázkou života a smrti!


__________
Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church - Církev nového života) v Montrealu v Kanadě, častý řečník na konferencích Expect Church Leadership Conferences organizovaných World Challenge po celém světě. Pod jeho vedením vzrostla New Life Church z hrstky lidí na více než 3 500, a to na území Kanady, kde je jen málo úspěšných protestanských církví.