DŮKAZ, KTERÝ VYPOVÍDÁ O SKUTEČNOSTI

"Toto evangelium o Království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A potom přijde konec." (Matouš 24:14, Bible 21)

Mnoho lidí v dnešní církvi se snaží určit, jak blízko je Kristův příchod. Činí tak na základě znamení časů. Taková znamení vidíme na konkrétních událostech. Jednou z nich je návrat Židů do Izraele. Ovšem výše zmiňované Kristovo prohlášení obsahuje jasnou definici Jeho druhého příchodu. Konec přijde až poté, co bude evangelium kázáno všem národům - jako svědectví.

Řecké slovo, které je překládáno jako "svědectví", je v řečtině totožné se slovem, které se používá pro očité svědectví. Literárně vzato, jde o "důkaz, který vypovídá o skutečnosti." Ježíš zde nemluví o pouhém kázání evangelia, ale o vydávání svědectví o něm. Jednoduše vysvětluje, že kázání evangelia je účinné pouze tehdy, pokud je podloženo životem, který každodenně žijeme.

Mohli by jste si myslet, že ve Spojených státech s tisíci evangelikálních sborů má svědectví evangelia velmi silnou vypovídací schopnost. Jenomže mnoho církví udělalo kompromis se skutečným Kristovým evangeliem. V takových církvích jsou mnohá evangelizační kázání, ale je tam velmi málo Bohem proměněných lidí, jejichž životy by dokazovaly pravdivost evangelia. Takové sbory nejsou svědectvím pro město ani pro národ.

Samozřejmě existují výjimky. Mám na mysli baptistického pastora, který se svého času rozhodl postavit velkou sborovou budovu. Jeho sbor rapidně rostl a tak začal studovat materiály o církevním růstu. Ale jeho manželka byla zapálená modlitebnice a hledala Pána. Brzy i pastor začal jednat stejně. Rychle se vzdal svého snu o velkých počtech a stal se živoucím důkazem toho, o čem kázal.

Nedávno při kázání pastor vepředu umístil velkou obrazovku. Řekl shromáždění: "Duch Boží ke mně mluví o hříších v tomto sboru. A dnes se na ně všichni pěkně zblízka podíváme!"

Poté promítl na obrazovku hřích po hříchu - smilstvo, cizoložství, alkoholismus, zneužívání drog, pornografii. Pak začal svoje kázání: "Nezačneme teď stavět velkou církevní budovu. Dřive než uděláme cokoli dalšího, měli bychom dát do pořádku Kristův živý svatostánek. Musíme nejprve žít evangelium!" Dnes Boží Duch mocně hýbe tímto sborem. Lidé se hrnou k Pánu a dávají do pořádku svoje životy - protože slyší evangelium, které je podložené svědectvím!