POVOLANÝ K TOMU, ABYCH MLUVIL by Carter Conlon

V začátcích mého kráčení s Bohem, mi byla do srdce dána neúprosná láska pro ztracené. Ano, našli se i chvíle, kdy jsem se snažil oponovat a možná byl i vystrašený. Ale přesto všechno, jsem nedokázal zůstat zticha, protože mi velmi záleželo na ostatních a nemohl jsem odolat tomu, abych se s nimi nesdílel o Kristovi. Muži a ženy okolo mě umírali v hříchu, a bylo třeba, aby k nim promluvil někdo, kdo sdílí Boží soucit. Toto povolání je na každém z nás.

Pavel to řekl tímto způsobem: „Právě to jsem povolán zvěstovat jako kazatel, apoštol a učitel. Proto to všechno snáším.“ (2. list Timoteovi 1:11-12). Pavel tak říká: „Jsem povolaný a trpím.“ Stejným způsobem i nás Bůh povolává, abychom se stali hlasitými svědky pravdy. Neměli bychom zůstávat v tomto čase zticha. Máme si stát za tím, čemu věříme. Svědčit o tom, jak Bůh proměnil nejen nás, ale i naše životy. Jsme povoláni k tomu, abychom se odvážně postavili a ne se někde zbaběle krčili před posměšky odpadlíků. A Bůh nalezl způsob, abychom tak mohli učinit.

Ještě předtím však řekl Pavel Timoteovi: „V Boží síle se mnou snášej útrapy pro evangelium. Vždyť on nás spasil a povolal svatým povoláním; ne díky našim skutkům, ale díky jeho vlastnímu záměru a milosti, kterou nám v Kristu Ježíši udělil před začátkem věků.“ (2. list Timoteovi 1:8-9). Děje se tak díky Jeho záměru a milosti! Je to, jakoby Bůh řekl: „Viděl jsem tě přicházet a přichystal jsem pro Tebe cestu. Nalezl jsem způsob, abych se odřízl od potřebné chvály a lidského uznání. Nalezl jsem způsob, abys mohl splnit moje svaté poslání ve svém životě – a to nejen z části, ale v plné míře. Nalezl jsem způsob, abys mohl milovat ostatní nadpřirozenou lásku. Jsem ochoten tě naplnit svým Svatým Duchem, který ti dodá odvahu postavit se za Boží království, ne podle tvých schopností, ale dle mého ducha!“


__________
Carter Conlon se připojil mezi pastory církve Times Square Church v roce 1994 - na tehdejší pozvání zakládajícího pastora Davida Wilkerson. V roce 2001 byl jmenován na vedoucího pastora. Jedná se o silného, soucitného vůdce, který je častým řečíkem na konferencích pro vedoucí církví pořádaných organizací World Challenge po celém světě.