ŽIVOT BEZ VÍRY, ŽIVOT BEZ SVĚDECTVÍ by Claude Houde

„Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a pevně počítat s tím, co nevidíme. K takové víře se Bůh přiznal svým svědectvím“ Židům 11, 1-2.

Jednou z největších výsad a radostí mého křesťanského života je znát velké muže víry a mít možnost být v jejich přítomnosti. Někteří z těchto velikánů jsou světoznámí a jejich mezinárodní služba se dotýká milionů. Ale jsou tu i tací, kteří, ač mnohem méně známí, měli zásadní vliv na moji víru a službu. Svědectví těchto mužů a žen víry mě inspiruje, motivuje a dojímá. Jeden takový vzácný muž byl pastor Bernard Sigouin. Já vím, nejspíš jste o něm nikdy neslyšeli, ale peklo se ho bálo a nebe oslavuje jeho víru.

Pastor Bernard byl jedním z křesťanů, kdo uvěřili v padesátých letech, v době zuřivého pronásledování ve francouzské provincii Quebec, která byla v té době ponořená do duchovní temnoty. Byl jedním z prvních v Quebecu, kteří odpověděli vírou na Boží výzvu ke službě v naší zemi. Byl to vzácný a statečný pastor a zakladatel mnoha sborů v této části Kanady, která je dodnes považována za nejméně za jedno z nejméně evangelizovaných míst na světě. Měl jsem tu čest sloužit po boku tohoto vzácného pastora v době, kdy vstupoval do podzimu své služby i svého života.

Stali jsme se přáteli a rok před jeho smrtí jsme spolu snídali v restauraci. Jako mladý pastor jsem hrozně rád trávil čas s tímto vzácným mužem. Náš sbor se o něj staral a já jsem chtěl udělat něco navíc – chtěl jsem mu požehnat. Řekl jsem: „Pastore Bernarde, chtěli bychom pro vás a vaši ženu něco udělat. Chtěli byste třeba na výlet k oceánu nebo něco takového?“ Věděl jsem, že celý svůj život prožil ve službě Bohu a na takové věci nebyl čas.

Vzal mě za ruku, podíval se mi zpříma do očí a řekl: „Jestli pro mě chceš něco udělat, modli se, ať mi Bůh dá ještě jeden rok, abych mu sloužil.“ Nic jiného nechtěl.

„Vírou se Bohu zalíbili a jejich život je svědectvím té víry!“


__________
Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church - Církev nového života) v Montrealu v Kanadě, častý řečník na konferencích Expect Church Leadership Conferences organizovaných World Challenge po celém světě. Pod jeho vedením vzrostla New Life Church z hrstky lidí na více než 3 500, a to na území Kanady, kde je jen málo úspěšných protestanských církví.