NOVÁ SÍLA

Zeptej se kohokoli, kdo byl Bohem povolán, aby vstoupil do nějaké nové práce pro Království, a ten člověk ti řekne, že k němu přichází vztekle Satan a chrlí na něho jedno utrpení za druhým.

Takový byl život Krista. Jakmile byl Ježíš pokřtěn, když se ukázala holubice a hlas z nebe jej prohlásil za Božího Beránka, Satan se dal do práce. Věděl, že má pouze 40 dní a nocí, aby se pokusil pohltit Ježíše a zastavit jeho službu (viz 4. kapitola Matouše).

Sotva Ježíš prohlásil Petra za skálu víry, už Satan zasáhl, aby tohoto učedníka protříbil a vedl ho k nevěře a zradě (viz Lukáš 22:21). Satan věděl, že v Petrově životě musí jednat rychle, dříve než by Ježíšova slova o tomto učedníku mohla dojít naplnění – avšak pokušení nakonec selhalo!

Znám tento druh pekelného útoku velmi dobře, neboť jsem jej zažil, když mi dal Bůh nové povolání do služby! Poté, co jsem strávil mnoho času na modlitbách, jsem ucítil Boží povolání k rozšíření své služby, abych hovořil s pastory po celém světě. (Neopustil jsem službu v církvi Times Square Church, ani službu psaní těchto poselství. Jen jsem si k tomu přidal toto příležitostné nasměrování služby pod vedením Ducha svatého.)

Plánoval jsem, že budu mluvit na shromáždění pastorů ve Francii, Rumunsku, Polsku a na Balkáně. Jakmile jsem tuto cestu naplánoval, Satan zasáhl. Do té doby jsem se těšil dobrému zdraví, ale náhle jsem byl fyzicky na dně. Během pár hodin jsem natolik zeslábl, že jsem sotva chodil. Cítil jsem ostré a trýznivé vnitřní bolesti a brzy se na mém břiše objevila skvrna.

Doktor, který je mým přítelem, mi řekl, že mám pásový opar, nemoc, která vzniká z pozůstatku dětských planých neštovic. Zdálo se, že se ďábel směje a říká: „Tak jsi vzal novou službu, že ano? Nevezmeš ji, dokud já tomu budu bránit!“

A přece, když jsem strávil týdny na své cestě, veškerá bolest zmizela. Pán mne pozvedl a dal mi novou sílu. Všechno to byl útok z pekla! Po celé roky mé služby je tomu vždycky tak. Každé nové přijetí povolání od Pána je následováno démonskými útoky.