V JÁMÁCH! by Gary Wilkerson

Ve 37. kapitole Genesis začíná Josefův příběh, který je čtivý jako epizoda televizního programu „Poldové.“ Jeden z jeho bratrů byl sexuální násilník a ti ostatní se Josefa snažili zabít a nakonec ho prodali do otroctví. Dokonce ani Jákob, jeho vlastní otec, nezasáhl, když Josefa jeho bratři trápili. Josef byl potrestán za špatné fungování své rodiny.

Popisuje to tebe? Jsi již roky mimo domov, ale stále nosíš jizvy na duši kvůli zmatku ve své rodině. Nebo možná prožíváš zmatek na pracovišti, kde se tě přímo dotýkají svévolné hříchy ostatních. To se stalo Josefovi, když se ho manželka jeho nadřízeného pokoušela svést. Když ji Josef odmítl, aby se mu pomstila, tak o něm lhala, a on byl vhozen do další jámy, do věznice, kde byli vězni odsouzení k smrti.

Písmo objasňuje, že s každou jámou, do které Josef spadl, Bůh konal a urychloval proces k dosažení záměrů svého Království. Slyším Boha, jak o něm říká: „Chci někoho, kdo je ochoten věrně přetrpět každou zkoušku, abych ho mohl strategicky umístit pro záchranu svého lidu. Vybírám si k této práci Josefa.“

Zamysli se nad tou neuvěřitelnou dráhou Josefova života. Byl to náctiletý pastýř, jenž se během pár let stal druhým nejvyšším v největší říši na světě. Proto se chci modlit: „Bože, vyveď mne z mého pohodlí. Chci vidět, jak v mém životě činíš své záměry.“

Jsi ochotný říci: „Pane, ochotně půjdu, kamkoli chceš, abych šel“? Znám mnoho křesťanů, kteří touží po takové víře. Volají: „Pane, musí být konáno více. Nechci jen zabírat prostor na zemi. Chci, abys pracoval ve mně, abych mohl mít vliv na tvé Království.“

Čím větší jsou naše sny o Božím díle, tím širší bude naše jáma. Věříš Bohu, že manželství odráží jeho slávu? Potom se připrav, že tvé manželství bude vyzkoušeno až do krajnosti. Je pravdou, že nás víra téměř pokaždé uvrhne do jámy. Jestliže chceme, aby si Bůh použil naše životy, pak bychom se měli lépe připravit na jámu.
„Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro; tím, co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval naživu četný lid“ (Genesis 50:20).