BOŽÍ DECH, KTERÝ PŘINÁŠÍ ŽIVOT by Gary Wilkerson

„Viděl jsem, jak je najednou pokryly šlachy a svaly a navrch se potáhly kůží, avšak duch v nich ještě nebyl“ (Ezechiel 37,8). Je to tragický obraz. Znám církve, které mají všechny možné programy a strategie – ale žádný život.

Tolik církví pořádá semináře, konference, vydává knihy, má webové stránky a pořádá setkání pro všechny věkové skupiny. Všechny tyto věci mají dobrý účel – ale dokud jim Duch Boží nevdechne život, nejsou nic. Dokonce nás takové věci mohou nenápadně okrádat o život, který si pro nás Bůh přeje.

Když se pohybujeme v církvi, máme tendenci si myslet, že jsme duchovní. Možná to vypadá, jako že se suché kosti skládají k sobě, ale ve skutečnosti postrádají živý Boží dech. Vyměnil bych 1 000 církevních akcí a 10 000 strategií za jeden jediný dech Jeho Ducha. Pouze Hospodin může vdechnout život do toho, co děláme – a ty suché kosti mohou ožít.

„Tehdy mi řekl: ‚Prorokuj k duchu‘“ (verš 37,9). Hebrejské zde použité pro „ducha“ je ruach, což znamená Duch Boží. Hospodin znovu nařídil Ezechielovi prorokovat. Poprvé měl prorokovat kostem, neboli lidem, ale druhý příkaz zněl prorokovat k samotnému Bohu – k ruach, k Duchu Svatému.

Co tady Bůh říká? Říká nám, že kázat jeden druhému nestačí. Nestačí jenom mluvit k lidem o Božích věcech. Musíme také mluvit k Bohu o lidech a naléhavě Ho prosit, aby jednal. Bůh hledá ženy a muže víry, kteří k Němu budou volat, aby vstoupil do jejich situace a změnil ji. Jenom Svatý Duch Boží může přinést život. Naše oči nevidí, naše uši neslyší, naše rty nemohou o Něm mluvit, dokud nás nejdříve neoživí.

Když to udělá, z výsledku užasneme: „A když jsem prorokoval, jak mi přikázal, vstoupil do nich duch a ožili. Postavili se na nohy“ (Ezechiel 37,10).

Boží duch nás staví na nohy a můžeme neohroženě stát. Stejná věc se stala v druhé kapitole knihy Skutky: „Tehdy vstal Petr s ostatními jedenácti“ (Skutky 2,14). Evangelium, které Pavel kázal o Letnicích, bylo to, které znal a nyní se postavil a mluvil s Boží silou.
Život, který nám chce Pán vdechnout, je takový život, který obživuje suché kosti, který přináší život do prostředí plného zoufalství a beznaděje. Z chaosu Ježíš vytváří život. Z popele vytváří krásu. A do hrozné situace, pomocí které nás chce nepřítel zničit, Ježíš vdechuje nový život!