JAK ZAČÍNÁ OŽIVENÍ by Jim Cymbala

Když se podíváte na velká probuzení v minulosti, vždy najdete muže a ženy, kteří toužili vidět změnu – v sobě a ve své církvi. Naléhavě volali k Bohu, a modlitba způsobí oživení, které způsobí další modlitby. Je to jako v Žalmu 80, kde žalmista Asaf naříká nad tehdejší smutnou situací: pobořené hradby, divá zvěř, spálené vinice. Pak ve verši 18 naléhavě prosí: „Oživ nás, ať můžeme tvé jméno uctívat.“

Duch svatý je Duchem modlitby. Pouze když jsme plni Ducha, toužíme po Bohu neustále. Řídíme třeba auto a náš duch se začne spontánně obracet k Bohu s našimi potřebami, prosbami a přímluvami přímo uprostřed dopravní zácpy.

Když se církve nemodlí, a když lidé nemají hlad po Bohu, co záleží na tom, kolik lidí navštěvuje bohoslužby? Jak může tohle na Pána zapůsobit? Jen si představte, jak si andělé říkají: „Ach, vaše kostelní lavice! Nemůžeme ani uvěřit, jak jsou krásné! Tady nahoře v nebi jsme o nich mluvili celé roky. A způsob, jakým schody vedou na kazatelnu – to je úžasné.“

Pokud nechceme zakusit Boží blízkost zde na zemi, proč bychom vůbec chtěli jít do nebe? Tam je On centrem všeho. Pokud nejsme rádi v Jeho přítomnosti tady a teď, pak by nebe nebylo nebe pro nás. Proč by tam Bůh poslal někoho, kdo po Něm tady na zemi vášnivě netouží?

Neříkám, že jsme ospravedlněni modlitbou či jiným oddanými skutky. Tomu věřili farizeové. Ale nevyhýbejme se otázce, jak bude vypadat nebe: bude tam radost z Boží přítomnosti, čas Ho milovat, naslouchat Mu a velebit Ho.


__________
Jim Cymbala se začal scházet při brooklynských bohoslužbách s méně než dvaceti členy v malé zchátralé budově v části města, kde život nebyl lehký. Je narozen v Brooklynu, byl a je velkým přítelem jak Davida, tak Garyho Wilkersona a častým přednášejícím na kazatelských a vůdcovských konferencích sponzorovaných World Challenge po celém světě.