ŽÁDNÉ VLAŽNÉ MODLITBY

Jakožto Hospodinovi služebníci jsme neustále ohrožováni nepřítelem. Naše láska k Ježíši je hrozbou celému peklu a nemůžeme vykonat žádný svatý skutek, aniž by nás nepotkaly veškeré druhy léček, které nám klade do cesty Satan.

Nedávno mi zavolala manželská poradkyně. „Ať se v naší církvi obrátím kamkoli, všude se páry rozcházejí,“ řekla. „Je to teď doslovná epidemie v Těle Kristově.“

Slýchám všechny možné důvody pro rozvrat v domácnostech křesťanů: nesnášenlivost, nedostatek komunikace, ztráta lásky, manželská nevěra. Ale ve skutečnosti je v tom toho více. Za tím vším je pekelný útok proti Božím svatým.

Příčina rozvrácených rodin mezi nekřesťany není žádnou záhadou. Ale mezi spravedlivými, veškeré takové rozvrácení má příčinu. Zamysli se nad tím. Jak mohou oddaní křesťané, kteří tráví roky na modlitbách, náhle ztratit autoritu ve svých domácnostech? Velmi dobře vědí, že Boží přísežná smlouva je jejich silou. Vědí, že Bůh slibuje, že zničí každou démonskou mocnost, která po nich půjde. Tudíž, proč ďábel vítězí? Proč je jejich manželství v neustálém ohrožení?

Věřím, že je to proto, že alespoň jeden partner otevřel dveře démonskému klamání. Je možné, že se oba dopustili ve svých životech kompromisu, nebo že duchovně zlenivěli. A teď zuřící ďábel zabral území v jejich srdcích a domácnosti.

Jestliže jsi pod takovým útokem, měl by ses ptát stejně jako učedníci: „Pane, proč jsme ty démony nedokázali vyhnat?“ Ježíš odpověděl, že určitá démonská svázání nereagují na spočinutí rukou nebo na vlažnou jednorázovou modlitbu. Taková území jsou natolik hluboce prokořeněna, že jediným způsobem, jak vyhnat démony, je nepřetržitá modlitba a půst.

A přece je dnešní Církev apatická, co se týče moci modlitby. Milionům zakrývá oči závoj. A pak, kdykoli čelí překážkám, tím posledním, na koho se obrátí, je Ježíš. Opouštějí modlitební komůrku a místo toho se obracejí na psychologa, poradce, knihy, přátele – na kohokoli, jen ne na Pána.

Pokud řekneš, že je tvé manželství v troskách a že ho chceš uzdravit, rád bych věděl, kolik času jsi strávil straněním se Boha. Kolikrát ses odvrátil od televize, abys seděl hodinu s Ježíšem a ulehčil své duši? Kolik jídel jsi vynechal, aby ses postil za své manželství?

„Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého“ (Jakub 5:16).