KLÍČ by Carter Conlon

Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci“ (Matouš 7:12). Jako by jim Ježíš říkal: „Kdybych byl zraněn, chtěl bych, aby mě někdo utěšil. Kdybych byl ztracen, chtěl bych, aby někdo udělal všechno proto, aby mne vyvedl.“

Cokoli chcete, aby pro vás lidé učinili, dělejte pro ně. To je ve skutečnosti klíč, který odemyká všechny možnosti, o které máme podle Ježíše žádat. Je to klíč, jak snést urážky od Ježíšových odpůrců, a klíč k laskavému jednání se svými nepřáteli. Je to Boží srdce, které říká: „Nechci, aby byl kdokoli zničen,“ a to vám dovoluje nastavit tvář k facce a neoplatit. Je to klíč k radosti a lásce na pracovišti, i přesto, že druzí s vámi jednají hrubě.

Zaslíbení na konci biblického textu říká: „A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přehnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nepadl, neboť měl základy na skále“ (Matouš 7:24-25). Ten dům měl základy na Božím díle na zemi. Proto mohl být Pavel na lodi zmítané vichřicí klidný a v obecenství s Pánem, a mohl povzbuzovat ty, kteří museli plavat, aby se zachránili (viz 27. kapitola Skutků). Celé to bylo záležitostí Boží slávy a druhých lidí, nešlo o jeho vlastní ochranu. Pavel viděl to, co obyčejní lidé vidět nemohli. Kapitán lodi a ostatní námořníci to neviděli, ale Pavlovy oči byly otevřené a bylo mu dáno neuvěřitelné vidění, protože si zvolil, aby byl použit pro Boží slávu a pro druhé. Byl z těch, kteří budou mít v posledních dnech olej do svých lamp (viz Matouš 25:1-13).

Povzbuzuji vás, abyste studovali 5. až 7. kapitolu Matouše. Čtu tyto tři kapitoly stále dokola a věřím, že poskytují jasnou vizi, jak by měl vypadat život křesťana. Čím více budete tyto kapitoly studovat, tím více budete přesvědčeni, že nemůžete žít v tomto životě sami – potřebujete Boží moc. Proto vám Pán říká: „Proste nyní!“ (Matouš 7:9).


__________
Carter Conlon se připojil k pastorům církve Times Square Church v roce 1994 na vyzvání zakládajícího pastora, Davida Wilkersona, a roku 2001 byl jmenován do úřadu vyššího pastora. Je to silný a soucitný vedoucí, častý mluvčí na konferencích pastorů a vedoucích, které jsou pořádány po celém světě organizací World Challenge.