ZBOŽNÉ SNY by Gary Wilkerson

Genesis 37:5 nám říká: „Josef měl sen.“ Bůh hovořil s Josefem přímo prostřednictvím snů a Josef se tomu nebránil; dovolil, aby sny roznítily v jeho srdci zbožné ambice. Slovo sen se v Bibli vyskytuje 113 krát – a více než 30 z těchto výskytů se týká Josefa.

Genesis 37:5 pokračuje: „a pověděl jej svým bratrům; nenáviděli ho pak ještě více.“ Mnozí z nás jsou zahanbeni sny, které Bůh vložil do našich srdcí, a část toho zahanbení přichází z našich obav, co tomu řeknou druzí. Ale dokud nebudeme hovořit o našich zbožných ambicích, nikdy se tyto ambice neuskuteční. Dát našemu snu hlas, to je samo o sobě krokem víry.

Po léta měly mé sny vést živý sbor, jakým je církev The Spring Church, když jsem však ten sen vyslovil, viděl jsem v lidských očích pochybnosti. Bylo by pro mne snadné libovat si v jejich pochybnostech; přece jen jsem byl předtím pouze pastorem malých sborů. Ale díky Bohu, Jeho Duch mi dodal odvahu, abych nepřestával říkat „ano“ na sny, které mi dává – a abych mu nepřestával důvěřovat, že je uskuteční.

Neexistuje nic jako podlehnout nevázanosti a zničit Bohem daný sen. Josef mohl podlehnout hříchu, když se ho pokoušela svést Potifarova manželka. Ale když žiješ pro Boha, uděláš cokoli, aby ses vyhnul jednání, které by ho zarmoutilo. Josefova morální zásadovost dohnala Potifarovu manželku k nepříčetnosti, ale on jednal spravedlivě, když ji odmítl. „Jak bych se tedy mohl dopustit takové špatnosti a prohřešit se proti Bohu?“ (Genesis 39:9).

Je načase, aby ses chopil snu, který ti Bůh dal už dávno. Můžeš zrovna vězet v jámě, avšak to, co vidíš jako dlouhotrvající zkoušku, může být Boží přechovávající půda, abys mu počestně sloužil. Bojíš se mít sny? Požádej Boha, aby tvůj strach nahradil vírou. Pocházíš ze špatně fungujícího prostředí? Důvěřuj Bohu, že tě povede navzdory přetrvávajícím šrámům. Bojíš se, že jsi už hřešil příliš dlouho? Připomeň si jeho zaslíbení, že půjde za každou ovcí, která se zatoulala.

Bůh přijímá s povděkem každého hříšníka do života víry a zachrání každého služebníka, jenž mu důvěřuje, z každé jámy, do které spadne. Kéž nic nebrání velkolepému povolání, do kterého tě Pán posílá. Touží tě dostat na zrychlenou dráhu, která přinese slávu jeho jménu.