CÍRKEV V EFEZU

Asi si pamatujete těch sedm církví, které Jan zmiňuje ve 2. kapitole Zjevení. Mezi nimi je církev v Efezu, sbor, který Ježíš velice chválí.

Rád smýšlím o naší církvi v Times Square, že je jako církev v Efezu. Toto tělo věřících se usilovně namáhalo v jednom z nejlidnatějších měst na světě a nikdy nezesláblo, ač bylo obklopeno odpornými špatnostmi. Tito lidé byli živoucí obětí, nenáviděli hřích a odmítali přijmout falešná učení. Stáli pevně ve víře a milovali Boha celým svým srdcem, bez ohledu na to, jaká pokušení na ně Satan uvrhl.

A přece Kristus věděl, že mezi těmito lidmi něco není v pořádku. Natolik miloval tuto církev – byla natolik zářící lampou pro národy – že nemohl nečinně přihlížet a nechat ji zemřít. A tak řekl Efezským: „Ale mám proti tobě, že jsi opustil tu svou první lásku“ (Zjevení 2:4).

Ježíš říkal: „Váš oheň vyhasl! Láska ke mně, která kdysi motivovala vaši oddanost, slábne. Kdysi jste nesli mé břemeno pro ztracené, ale teď se spokojíte jen s tím, že sedíte a posloucháte kázání. Naprosto jste se ponořili do vlastních osobních záležitostí a mě ignorujete. Odpadli jste daleko od toho, jací jste kdysi byli!“

Potom jim Ježíš říká: „Proto si vzpomeň se, odkud jsi spadl!“ (verš 5) Říká: „Připomeňte si! Toužívali jste chodit do mého domu, být s mými svatými, nosit mé břemeno. Ale teď je pro vás hodina v neděli ráno až moc!“

Tudíž, milý křesťane, hoříš stále pro Ježíše? Miluješ ho tak vášnivě, jako když jsi poprvé obdržel spasení? Nebo jsi ztratil zájem o jeho věci a opustil jsi veškerou službu? Nebo máš ve svém životě nadbytek jiných věcí? Pokud ano, Pán ti říká: „Mám něco proti tobě – opustil jsi svou první lásku!“

Poslouchej, co nám Ježíš říká v takovém případě: „Čiň pokání a první skutky“ (verš 5). Říká: „Rmuť se nad svou rostoucí apatií. Čiň opravdové pokání. Potom nech svůj zármutek, aby tě vedl zpět tam, kde jsi byl, když jsi mne poprvé miloval!“