ZŮSTALA JEŠTĚ NĚJAKÁ NADĚJE?

V beznaději David volal: Pane můj, prosím vyslyš mě, k mým prosbám nakloň uši své! (Žalm 130:2, B21). To mi zní jako úpěnlivá prosba umírajícího člověka. David zcela zřejmě nepronášel pouze "promyšlené" modlitby. Ležel na tváři - zlomený a kajícný, úpěnlivě žádal Boha z hloubi svého srdce.

David věděl, že jeho duše potřebuje vysvobození a obrátil se k Bohu, aby jej našel. Uzavřel slovy: "Jsem v tak tíživé situaci, že pouze Bůh mi může teď pomoci. Nemohu se spoléhat na poradce, přátele a dokonce ani na rodinu. Moje jediná naděje je v modlitbě. Takže se chystám volat dnem i nocí, dokud Bůh nevyslyší moji úpěnlivou prosbu!"

Mnoho křesťanských manželství potřebuje záchranu, kterou vyhlížel David. Napříč celou zemí vidím páry, které se utápěji v temné beznaději. Manželé se domáhají lásky jeden od druhého, ale jejich schopnost komunikovat je méně než dostačující. Jsou laskavější k cizím lidem než k sobě navzájem. Jak jde čas, z jejich domova se stává mrazivá pustina. Neví o tom, ale spějí k zániku a jejich vztah se vymyká kontrole. Možná tvoje manželství dospělo v tomto procesu tak daleko, jak to jen jde. Ty a tvůj manželský partner jste dopadli na dno pomyslné propasti a každé ráno se probouzíte s očekáváním, zda zůstala ještě nějaká naděje.

Milovaní, musíte se postavit okolnostem. Spadli jste do černé díry, plné nebožích postojů, a tento stav nepomine sám od sebe. Dokud nezačneš jednat, jen se to bude zhoršovat až do chvíle, kdy jeden z vás manželství nakonec zničí.

Zareaguj na volání Ducha svatého a probuď se! Ve tvém manželství je hřích, kterého jste se dopustili jak ty, tak tvůj manželský partner. Musíš s ním jednat. Pokud to neuděláš, zůstaneš na dně pomyslné studny navždy.

Takže komu se svěříš se svým zármutkem? Vyléváš si srdce před nejlepším přítelem? Pokud ano, shromažďuješ záminky proti svému manželskému partnerovi? Pokud chodíš k poradci, hledáš ospravedlnění pro to, aby jsi to všechno ukončil?

Prosím nevylož si moje slova špatně: věřím v manželské poradenství. Ovšem pokud opravdu chceš najít zdroj problému, existuje pouze jediné místo, kam jít. Nemusíš chodit daleko, stačí se podívat do svého vlastního srdce! Hřích je totiž právě v tobě a potřebuješ spolu s Davidem křičet k Bohu o milost!