BŮH CHCE, ABY NÁŠ ŽIVOT BYL OTEVŘENÁ KNIHA

Bůh chce, aby náš život byl otevřená kniha. Touží nás zbavit všeho skrytého hříchu – veškeré nepoctivosti, nečestnosti, klamu, lži, podvodu. Proto v nás Duch svatý pátrá po všem, co se nepodobá Kristu. A pokud se skutečně chceme změnit, otevřeme se jeho působení.

Můžete zapomenout na poradenství, svépomoc nebo obnovení vztahů, dokud jste v každé z těchto oblastí nezažili Boží proměnu. Odložte to všechno do doby, než budete ochotní odmítnout každý svůj skrytý hřích. Pokud se podřídíte Božímu slovu a proměňující síle Ducha svatého, nebude třeba ostatní přesvědčovat, že jste se změnili. Když zůstanete v Jeho pravdě, bude vás Duch svatý doporučovat svědomí všech okolo.

„Nepotřebujeme skrývat nic nečestného, nepočínáme si lstivě ani nefalšujeme slovo Boží, nýbrž činíme pravdu zjevnou a tak se před tváří Boží doporučujeme svědomí všech lidí“ (2. Korintským 4, 2).

Řecký výraz pro „doporučení“ zde znamená „Boží uznání“. Pavel říká: „Nebudete muset na ostatní zapůsobit, aby vám uvěřili, že jste se změnili. Bůh pohne jejich svědomím a řekne jim: „Tenhle člověk má mé požehnání a uznání.“

Důkazy vnitřní změny, kterou ve vás Boží Duch učinil, nebude možné popřít. Vaše proměna bude totiž ostatní buď přitahovat, nebo napomínat. Bude z vás zářit Kristus a to zasáhne jejich svědomí. A tehdy objevíte moc měnit lidské životy – skrze změny, které se odehrají ve vás. Uvidíte, jak jsou vaše vztahy napravovány a ve svém domově znovu získáte duchovní autoritu.

Nebudete se už upínat na to, že se musí změnit lidi okolo vás. Budete tolik povzbuzeni proměnou, kterou působí Bůh ve vás, že si uvědomíte: „Pane, vím, že všechno je ve Tvých rukou a já se odevzdávám Tvé vůli. Učiň ve mně, co je potřeba.

Teď je na čase svěřit celou vaši životní situaci do Jeho rukou. Nesnažte se jen vymanit z krize. Zaměřte se raději na to, jak vás Bůh mění a činí z vás vítěze. Zůstávejte v Jeho Slově, horlivě volejte Jeho jméno a důvěřujte Duchu svatému. Ať vaše srdce stále prosí: „Proměň mě, ó Bože.“