VZEPŘETE SE ZAKOTVENI VE VÍŘE

Pokud jsi členem Těla Kristova, připrav se, že budeš čelit nepříčetnému ďáblu. Nesmíš o tom přemýšlet nebo to dokonce zaakceptovat, ale pokud jsi se rozhodl jít za Ježíšem, satan tě označil, aby tě ničil. A plánuje zaplavit tvůj život problémy všeho druhu.

Apoštol Pavel varuje: "Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám." (1. Petrův 4:7, EP) Jinými slovy říká: "Není čas na zlehčování. Musíte být střízliví v uvažování o duchovních záležitostech. Je to věc života a smrti."

Proč to potřebuješ brát vážně? Konec časů je blízko and náš nepřítel je vytočený na maximum. Číhá na nás jako lev, který se schovává v trávě a čeká na příležitost zaútočit. Chce nás zhltnout, totálně zničit naši víru v Krista.

Někteří křesťané prohlašují, že bychom vůbec neměli mluvit o ďáblu, že je lepší jej ignorovat. Jiní chtějí dokázat, že neexistuje. Liberální teologové, například, argumentují tím, že není žádný ďábel, žádné peklo, žádné nebe.

Ale nepřítel našich duší se jednoduše nechystá odejít pryč. Jenom pár biblických postav je identifikováno tak jasně a zeširoka. Je popisován jako Lucifer, satan, ďábel, lhář, ničitel, zkažený, uzurpátor, podvodník, žalobce, hltavý, bůh tohoto světa, vládce temnoty, starý had.

Takový důrazný popis mi říká, že ďábel je skutečný. A z Písma víme, že vládne skutečnou mocí. Dokonce nyní pracuje na zemi - v našich národech, městech, církvích, domácnostech a v konkrétních životech. A my se neodvážíme být neteční k jeho metodám a strategiím v boji proti nám.

"Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy." (1. Petrův 5:8-9, EP)