sobota 5. dubna 2014

VÍRA NENÍ JEN NAUČENÁ, JE POCHYCENÁ by Claude Houde

Chci vás vyzvat, abyste se svou vírou pro sebe snažili získat vizi. Ať už jste teenageři, rodiče, studenti, ženy v domácnosti anebo mladí lidé se začínající kariérou, můžete na někoho převést svou víru. Můžete někoho inspirovat – kamaráda, matku či otce, syna, dceru, známého věřícího – k lásce, modlitbě, odpuštění, pokání, službě a udělat něco krásného a šlechetného! Prosím, dovolte Vašemu duchu, aby slyšel, že Bůh hledá muže nebo ženu, jejichž srdce bude bít spolu s vizí, že bez víry je nemožné vytvářet vítězný lid.

Víra není jen naučená, je pochycená! Pravda a duchovní realita je to, že moje děti můžou mít ode mě, jakožto jejich otce, předem prošlapanou cestu, kterou po sobě zanechám. Prosím, dovolte mi objasnit Vám věc jednoduchým příběhem z mého dětství, když jsem vyrůstal v nízko-příjmových bytech v Montrealu.
  • Byl chladný zimní večer, když si to otec kráčel zase jednou do místní hospody. Byl to páteční večer a on zrovna dostal výplatu v hotovosti. Peníze se jen natřásaly v jeho kapse a jako každý týden je šel okamžitě propít. V tento nemožný a nepochopitelný moment vše ostatní zmizelo. Nebyl schopný myslet na peníze jako na něco, díky čemu by nasytil své děti, zaplatil nájem a další faktury. Sliby, které dal své manželce, opět nedodržel, byly zastřeny tímto oslepujícím zlozvykem a všeobklopující žízní, kvůli které zapomněl. Byl znechucený a zotročený. Tento muž se za to nenáviděl, ale ty hlasy uvnitř vždy zvítězily: „Je to moje věc; nikomu tím neubližuju; je to moje volba; je to jen pár panáků.“ Najednou uslyšel v tichu zimy nepatrný zvuk – zvuk, který dělají kroky ve sněhu. Otočil se a to, co uviděl, ho zasáhlo jako železná pěst, berouc mu dech. Jeho syn ho následoval a snažil se, aby našel a kráčel přesně podle každé stopy, kterou po sobě ve sněhu zanechal jeho otec. Šel po cestě, kterou vyšlapal jeho otec. 
Milí čtenáři, každý z nás někoho někam vede. Někteří chlapci a některé dívky se naučí lhát, obviňovat druhé, podvádět, kritizovat, být arogantní a vždy hledat výmluvy. Ale naši synové a dcery nás také mohou pozorovat a naučit se lásce, modlitbě, práci, chvále, službě, odpuštění a víře. Můžou se od nás naučit říkat pravdu, respektovat lidi, soudit druhé podle obsahu charakteru, ne podle barvy kůže a můžou se naučit být upřímní, zdvořilí ke starším a být přítelem chudým.


__________
Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church) sboru v Montrealu, Kanadě je častým mluvčím na tzv. Expect Church Leadership Conferences (na konferencích vůdcovství) organizovaných World Challenge po celém světě. Pod jeho vedením vyrostl New Life Church z hrstky lidí na více jak 3500 v části Kanady, kde je pouze několik úspěšných protestantských sborů.