VÍRA NENÍ JEN NAUČENÁ, JE POCHYCENÁ by Claude Houde

Chci vás vyzvat, abyste se svou vírou pro sebe snažili získat vizi. Ať už jste teenageři, rodiče, studenti, ženy v domácnosti anebo mladí lidé se začínající kariérou, můžete na někoho převést svou víru. Můžete někoho inspirovat – kamaráda, matku či otce, syna, dceru, známého věřícího – k lásce, modlitbě, odpuštění, pokání, službě a udělat něco krásného a šlechetného! Prosím, dovolte Vašemu duchu, aby slyšel, že Bůh hledá muže nebo ženu, jejichž srdce bude bít spolu s vizí, že bez víry je nemožné vytvářet vítězný lid.

Víra není jen naučená, je pochycená! Pravda a duchovní realita je to, že moje děti můžou mít ode mě, jakožto jejich otce, předem prošlapanou cestu, kterou po sobě zanechám. Prosím, dovolte mi objasnit Vám věc jednoduchým příběhem z mého dětství, když jsem vyrůstal v nízko-příjmových bytech v Montrealu.
  • Byl chladný zimní večer, když si to otec kráčel zase jednou do místní hospody. Byl to páteční večer a on zrovna dostal výplatu v hotovosti. Peníze se jen natřásaly v jeho kapse a jako každý týden je šel okamžitě propít. V tento nemožný a nepochopitelný moment vše ostatní zmizelo. Nebyl schopný myslet na peníze jako na něco, díky čemu by nasytil své děti, zaplatil nájem a další faktury. Sliby, které dal své manželce, opět nedodržel, byly zastřeny tímto oslepujícím zlozvykem a všeobklopující žízní, kvůli které zapomněl. Byl znechucený a zotročený. Tento muž se za to nenáviděl, ale ty hlasy uvnitř vždy zvítězily: „Je to moje věc; nikomu tím neubližuju; je to moje volba; je to jen pár panáků.“ Najednou uslyšel v tichu zimy nepatrný zvuk – zvuk, který dělají kroky ve sněhu. Otočil se a to, co uviděl, ho zasáhlo jako železná pěst, berouc mu dech. Jeho syn ho následoval a snažil se, aby našel a kráčel přesně podle každé stopy, kterou po sobě ve sněhu zanechal jeho otec. Šel po cestě, kterou vyšlapal jeho otec. 
Milí čtenáři, každý z nás někoho někam vede. Někteří chlapci a některé dívky se naučí lhát, obviňovat druhé, podvádět, kritizovat, být arogantní a vždy hledat výmluvy. Ale naši synové a dcery nás také mohou pozorovat a naučit se lásce, modlitbě, práci, chvále, službě, odpuštění a víře. Můžou se od nás naučit říkat pravdu, respektovat lidi, soudit druhé podle obsahu charakteru, ne podle barvy kůže a můžou se naučit být upřímní, zdvořilí ke starším a být přítelem chudým.


__________
Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church) sboru v Montrealu, Kanadě je častým mluvčím na tzv. Expect Church Leadership Conferences (na konferencích vůdcovství) organizovaných World Challenge po celém světě. Pod jeho vedením vyrostl New Life Church z hrstky lidí na více jak 3500 v části Kanady, kde je pouze několik úspěšných protestantských sborů.