ODKRYTÁ TVÁŘ

Apoštol Pavel píše: "My všichni s odkrytou tváří jako v zrcadle odrážíme Pánovu slávu." (2. Kor. 3:18) Kořen výrazu "odkrytá tvář" má úžasný význam. Znamená to být natolik otevřený, že Bohu dovolíme odkrýt všechno, co je skryto v našem srdci, abychom od toho mohli být osvobozeni.

Odkrytá tvář volá: "Vyzkoušej mě, Pane, podívej se, jestli je ve mně nějaká špatnost. Ukaž mi, kde je můj život v rozporu s Tvým Slovem. Chci být osvobozen od všeho, co se Ti nepodobá. Pryč s mou pýchou, ambicemi, mým sobeckým rozumem. Vím, že se nemůžu "promyslet" ven ze svých problémů. Duchu Svatý, potřebuji Tvoji moc a moudrost. Vzdávám se všech marných nadějí, že bych si problémy vyřešil po svém."

Pro mnoho věřících je to hodně těžké. Prožili celý svůj křesťanský život spoléhajíce na svůj důvtip a rozum. A přiznat si teď, že to zpackali a že potřebují "předat řízení", je jednoduše nad jejich síly.

Pán mě musel zbavit pýchy v této oblasti už před lety. Teď, díky Bohu, otevřeně přiznám, kdykoli udělám chybu. Moje neustálá modlitba je: "Bože, tropím takové hlouposti, dělám takové chyby, dostávám se do takových problémů! Prosím, Pane, naprav to za mě. Já to nedokážu. Jen Ty." Naštěstí Bůh rád vyřeší naše problémy, pokud hledáme a snažíme se plnit Jeho vůli.

Zrcadlo, o kterém Pavel v tomto verši mluví, je Boží Slovo. Jen to totiž přesně odráží stav, ve kterém se právě nacházíme. Pavel nám říká: "Jděte k zrcadlu Boží pravdy a podívejte se na svůj život. Vyznejte Pánu, že jste na špatné cestě a že to chcete změnit. Poproste Jeho Ducha o pokoru, abyste rozuměli Jeho slovu. Zapomeňte na rady jiných, na své vlastní nápady a výmysly. Raději se s plnou důvěrou obraťte na Ducha Svatého a věřte tomu, co vám říká."

Pokud se budete plně spoléhat na Ducha Svatého a odmítnete všechny ostatní druhy pomoci, On vám otevře oči. Také vám pošle Duchem vedené pomocníky a vy se v tom okamžiku začnete proměňovat